Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor jullie?

Tell me

Een heleboel.

De vraag of wij bij bonprix verantwoord ondernemen, is snel beantwoord. Ja, natuurlijk! En misschien zelfs meer dan je denkt. Prijsbewust en tegelijk verantwoord lijkt voor velen onverenigbaar. Dat begrijpen we en dat willen we veranderen. Daarom zetten we ons al jaren in voor een eerlijke en respectvolle omgang met elkaar en onze omgeving. In de landen waar onze producten vervaardigd worden en natuurlijk ook in onze kantoren en filialen. Want voor ons zijn verantwoord én economisch ondernemen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het duurzaamheidsmanagement van de Otto Group, 'impACT', vormt de basis voor ons handelen. Dit heeft als doel te traceren waar de grootste (negatieve) impact voor mens en milieu ontstaat. We nemen daarbij het hele productieproces onder de loep, vanaf de teelt van de grondstoffen tot en met het moment waarop onze klanten onze producten dragen. Uit onze bevindingen worden dan concrete maatregelen afgeleid die gebundeld zijn onder de MVO-strategie van de Otto Group (waar bonprix deel van uitmaakt). Welke stappen we in het bijzonder ondernemen, kun je hieronder aan de hand van onze vier speerpunten milieu, arbeidsomstandigheden, producten en maatschappelijke betrokkenheid lezen.

Er ligt nog een lange weg voor ons. Met veel belangrijke vragen. Vragen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Read more

Tell me more…

Klik op de vragen om meer te lezen over onze activiteiten op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, producten en maatschappelijke betrokkenheid.

Kan ik bij jullie met een goed geweten goede kwaliteit kopen? Producten

Kan ik bij jullie met een goed geweten goede kwaliteit kopen?

Onder welke omstandigheden worden jullie producten gemaakt? Arbeidsomstandigheden

Onder welke omstandigheden worden jullie producten gemaakt?

Zijn jullie betrokken bij maatschappelijke en sociale projecten? Maatschappelijke betrokkenheid

Zijn jullie betrokken bij maatschappelijke en sociale projecten?

Doen jullie iets om de impact op het milieu te beperken? Milieu

Doen jullie iets om de impact op het milieu te beperken?