Leveranciers

Kunnen jullie arbeidsomstandigheden ook verbeteren?

Ja, dat kunnen we. 

Met ons sociale programma zorgen we ervoor dat de Code of Conduct wordt nageleefd en dat arbeidsomstandigheden continu worden verbeterd. Concreet betekent dat: we willen voor veilige en gezonde werkplekken in de fabrieken van onze leveranciers zorgen, werktijden regelen en eerlijke lonen betalen. Tevens willen we het recht op vereniging en vergadering garanderen en kinder- en dwangarbeid uitsluiten. Om dat alles te kunnen waarborgen vinden er onafhankelijke inspecties (zogenaamde audits) plaats in de fabrieken van onze leveranciers. Op basis van de bevindingen hieruit kunnen dan de nodige maatregelen ter verbetering worden ingeleid. Bovendien bieden we scholingen en workshops aan die ook bijdragen aan een permanente verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Pas als de sociale minimumstandaards aantoonbaar nageleefd worden, mogen leveranciers voor ons produceren. In een databank voor het hele concern kunnen we de actuele status transparant volgen en vroegtijdig signaleren wanneer er maatregelen nodig zijn. 

Omdat we een duurzame samenwerking erg belangrijk vinden, investeren we graag in een verdere ontwikkeling van onze leveranciers door middel van omvangrijke kwalificatieprogramma's. De Otto Group neemt daarbij de kosten voor haar rekening voor dit 10 maanden durende programma. Hierin worden fabrikanten en werknemers geschoold in bepaalde standaards en maatregelen en getraind om de verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren daarvan. 

Een langdurige, strategische samenwerking met onze leveranciers vinden we uitermate belangrijk, want alleen samen kunnen we iets bereiken. In het voorjaar 2017 hadden reeds ca. 240 fabrikanten aan het kwalificatieprogramma deelgenomen.

Klik hier en lees meer over ons ketenbeheer.

Hoe worden de arbeidsomstandigheden bij jullie leveranciers gecontroleerd?

We baseren ons op erkende normen om de sociale standaards bij al onze leveranciers op een hoog niveau te tillen.

De Otto Group - waartoe bonprix behoort - is bijvoorbeeld mede-oprichter van het BSCI, dat ondertussen door meer dan 1500 bedrijven wereldwijd wordt ondersteund. Bovendien aanvaarden we certificeringen volgens de internationale norm SA8000. In de Otto Group hebben we tevens een eigen norm ontwikkeld die wereldwijd kan worden toegepast. 

Klik hier en lees meer over de initiatieven waaraan wij deelnemen. 

Zitten jullie allemaal op één lijn?

Ja, we hebben een soort kompas. Iedereen die met ons werkt, moet dat volgen.

Als het om de samenwerking met onze leveranciers en partners gaat, laten we ons leiden door duidelijke principes. Wie met ons of voor ons wil werken, moet in dat opzicht met ons op één lijn zitten. Onze Code of Conduct (gedragscode) is onder andere gebaseerd op de conventies van de International Labour Organization. Inachtneming van de mensenrechten is een universele richtlijn voor iedereen. 

We willen veilige en gezonde werkplekken voor werknemers, geregelde werktijden, eerlijke lonen, het recht op vereniging en vergadering, bescherming van het milieu en de bestrijding van corruptie. Dit kunnen we alleen samen bereiken.

Als je meer hierover wilt lezen, kun je onze gedragscode (pdf) downloaden.