Strategie

Hoe maken jullie je bedrijf duurzamer?

Eén ding staat buiten kijf: iedereen die op onze planeet gebruikmaakt van haar natuurlijke bronnen voor zijn succes, draagt er ook de verantwoordelijkheid voor om deze te beschermen. 

Het is onze ambitie om onszelf permanent te verbeteren en voort te bouwen op datgene wat we al hebben bereikt. Dat is ook het fundament van onze strategie waarbij we volgens het principe 'meet & exceed' te werk gaan. Meet & exceed focust op het samenspel tussen vandaag en morgen. Waar staan we vandaag en waar kunnen we morgen zijn? Welke doelen hebben we vandaag en welke kunnen daaruit worden afgeleid voor de volgende stap? Of nog concreter: welke processen bergen een mogelijk of zelfs duidelijk risico in zich voor mens en milieu en wat doen we als eerste om deze risico's te minimaliseren?

Om deze vragen systematisch te beantwoorden, laten we ons leiden door het impACT-proces van de Otto Group: we identificeren en prioriteren thema's, ontwikkelen maatregelen en realiseren deze in het kader van onze eerste eigen bonprix duurzaamheidsstrategie. De actuele MVO-doelen van de Otto Group blijven in onze focus. Maar we kijken ook breder en definiëren nieuwe ambitieuze doelen.

We reflecteren permanent wat we willen bereiken, wat we doen en wat we daadwerkelijk bereiken. Daarbij brengen we risico's in kaart en proberen ze te minimaliseren. En waar nodig passen we onze strategie aan. Het continu evalueren en bijstellen is een wezenlijk onderdeel in ons proces.

 

Op veel punten hebben we al successen kunnen boeken. Daarop bouwen we voort en ontwikkelen onze MVO-doelen systematisch verder. We hebben daarbij de volgende speerpunten: producten, processen en partners.

 

Onze doelen op deze vlakken communiceren we transparant en eenvoudig. De vraag hoe we ons bedrijf duurzamer willen maken, beantwoorden we met een simpel "How we make ...". In 'How we make' kun je nalezen hoe wij bij bonprix producten, processen en partnerships duurzamer maken.

 

Want hoe we vandaag handelen, bepaalt hoe we morgen leven.

 

Klik door deze pagina's en ervaar hoe wij bij bonprix ons bedrijf duurzamer maken!

Ook naast onze katoenen producten willen we in de toekomst meer duurzame kleding aanbieden en tevens een ecologische norm voor schoenen ontwikkelen. Met ons chemisch management ondersteunen we nu al onze leveranciers met scholingen, bijvoorbeeld in de omgang met en afvalverwerking van chemische stoffen. Dat willen we graag verder uitbreiden.

Producten: onze doelen

- We gebruiken voor 100% katoen uit duurzame teelt

- Het hout voor onze meubels is voor 100% FSC-gecertificeerd  

- Bovendien breiden we het aandeel aan andere duurzame materialen in onze collectie uit.

- We werken aan een oplossing om het gebruik van twijfelachtige stoffen in de textielproductie te reduceren.

- We ontwikkelen een hanteerbare ecologische norm voor de schoenenproductie

We willen onze processen duurzamer maken. Dat doen we door ons hoofdkantoor stap voor stap om te vormen tot een 'sustainable campus' en onze verpakkingen en de verzending van onze producten te optimaliseren. En we plannen direct in de productieketen projecten waarmee het verbruik van de kostbare natuurlijke hulpbron water gereduceerd kan worden. Met een van de drie projecten staan we nu aan de start: textiel verven zonder water met onze nieuwe joint venture CleanDye. 

Processen: onze doelen


- We reduceren onze CO2-uitstoot met 50%

- We implementeren minstens 3 water(besparings)projecten

- We vormen ons hoofdkantoor in Hamburg om tot een sustainable campus

- We maken onze klantprocessen (incl. verpakking) duurzamer.

We dragen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop onze producten ontstaan. En we leggen de lat hoog bij onze partners en hun productie- en werkomstandigheden. We richten ons daarbij op het geheel, vanaf de vervaardiging van de grondstof zoals bijvoorbeeld katoen tot en met het naaien en confectioneren én op alle sociale, ecologische en economische aspecten die daarin een rol spelen. Alleen samen met onze partners kunnen we de hele productieketen overzien en vaststellen waar risico's liggen. En alleen samen kunnen we die minimaliseren. Voor ons is partnership een wezenlijk bestanddeel van ons succes! 

Partners: onze doelen

- Samen met onze leveranciers laten we zien hoe een voorbeeldige, duurzame productie eruit ziet die ecologische, sociale en economische aspecten respecteert.

- Samen met vijf van onze belangrijkste leveranciers zorgen we voor transparantie in het begin van de productieketen, om hier de impact op mens en milieu te reduceren. 

- We ontwikkelen een proces voor transparantie in het begin van de productieketen