Initiatieven

Zijn jullie lid van het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis)?

Ja, daarvan zijn we actief lid.

Sinds juni 2015 is de Otto Group lid van het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis) dat door de Duitse regering in het leven is geroepen. Dit partnership met leden uit de bedrijfssector, politiek en andere organisaties heeft als doel om zowel de ecologische als de sociale standaards in de textielketen continu te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat bepaalde veranderingen alleen tot stand kunnen komen met gebundelde krachten. De Otto Group heeft het initiatief tot dit partnership van meet af aan ondersteund en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de doelstellingen en activiteiten. Onlangs heeft de Otto Group haar roadmap voorgesteld met een bundel maatregelen waarmee binnen een jaar omstandigheden en processen in de productie verbeterd moeten worden.

Aan welke andere initiatieven nemen jullie deel?

Naast het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis) ondersteunen wij bijvoorbeeld het Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Met het BSCI wordt een permanente verbetering van de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers nagestreefd. Het initiatief is in 2004 mede opgericht door de Otto Group. Ondertussen ondersteunen wereldwijd meer dan 1.500 bedrijven het BSCI. Ze worden gedreven door een gezamenlijke missie: de verbetering van de sociale standaards in de wereldwijde waardeketen. Concreet betekent dat: veilige en gezonde werkplekken, geregelde werktijden, eerlijke lonen, het recht op vereniging en vergadering, het uitsluiten van kinder- en dwangarbeid. Om dit te kunnen bewerkstelligen vinden er onafhankelijke inspecties (audits) plaats in de fabrieken van onze leveranciers.

Samen met internationale organisaties heeft de Otto Group in 2013 een verdrag over brandpreventie en veiligheid van gebouwen voor textielfabrieken in Bangladesh ondertekend: Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Om ervoor te zorgen dat de mensen die onze producten vervaardigen, een veilige werkplek hebben.  Eind juni 2017 heeft de Otto Group het nieuwe akkoord 2.0 ondertekend en neemt daarmee verder verantwoordelijkheid voor de werknemers die in fabrieken in Bangladesh producten vervaardigen voor de Otto Group.

Als dochterbedrijf van de Otto Group zijn we sinds 2014 lid van het Fur Free Retailer Program van de internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS.