Privacy statement

Privacyverklaring van bonprix Parc de L’Innovation Immeuble « Lazaro 2 », 183 Rue de Menin 59520 Marquette-Lez-Lille

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen en de bescherming van uw privacy zijn voor ons belangrijk. Daarom informeren wij, het bedrijf bonprix, ("bonprix" en/of "wij" en/of "verantwoordelijke") u in de volgende paragrafen over het verzamelen en het gebruik van gegevens op de website bonprix.be en via onze bonprix-applicatie:
overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde Franse wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978.

Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via het adres klanten@service-bonprix.be

Table des matières

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
2. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming
3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en rechtmatige belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd, en categorieën ontvangers
3.1. Vaststelling, uitvoering en/of opzegging van een contract
3.1.1. Verwerking van gegevens bij de sluiting van het contract
3.1.2. Kredietbeoordeling en doorgifte aan kredietinstellingen ter preventie van onbetaalde facturen
3.1.2.1. Interne beoordeling
3.1.2.2. Externe beoordeling
3.1.2.3. Geautomatiseerde beslissing per geval
3.1.2.4. Rechtsgrondslag
3.1.3. Gebruik van gegevens voor fraudepreventie
3.1.4. Callcenterdiensten
3.1.5. Betaaldiensten
3.1.6. Doorgifte van gegevens aan transportdienstverleners
3.1.7. Doorgifte van gegevens over openstaande vorderingen aan incassodienstverleners
3.1.8. Andere categorieën ontvangers
3.1.8.1. Verwerker
3.1.8.2. Marketingaanbieder
3.1.8.3. Display-/affiliatenetwerken
3.1.8.4. Andere externe partners
3.2. Gegevensverwerking voor advertentiedoeleinden (zonder cookies / traceergegevens)
3.2.1. Reclamepost
3.2.2. Reclame per e-mail voor soortgelijke goederen en diensten
3.2.3.Nieuwsbrief
3.2.4. Telefoontjes
3.2.5. WhatsApp-berichten
3.2.6. Wedstrijden
3.2.7. Marktonderzoeken en tevredenheidsenquête
3.2.8. Webloyalty
3.2.9. Recht op bezwaar/herroeping van uw toestemming
4. Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies)
4.1. Cookies - Algemene informatie en toestemmingseisen
4.2. Interventieopties / browserinstellingen
4.3. Toestemmingsbeheer
4.4. Toestemming voor het gebruik van individuele onlinediensten / de verzameling van traceergegevens
4.4.1. Technisch noodzakelijke / noodzakelijke cookies (geen toestemming nodig)
4.4.1.1. Adjust
4.4.2. Toestemming voor analytische cookies
4.4.2.1. Toestemming voor Google Firebase Analytics
4.4.2.2. Toestemming voor Hurra Analytics
4.4.3. Toestemming voor cookies voor personalisering
4.4.3.1. Eigen webtracking door bonprix / Retargeting
4.4.4. Toestemming voor cookies voor marketingdoeleinden
4.4.4.1. Toestemming voor Google Ads / Remarketing / Google Shopping
4.4.4.2. Toestemming voor Google DV360
4.4.4.3. Toestemming voor Meta Retargeting (website-custom-audience)
4.4.4.4. Toestemming voor Pinterest-retargeting (Pinterest Tag)
4.4.4.5. Toestemming voor Microsoft-reclame
4.4.4.6. Toestemming voor retargetingtechnologieën van Criteo
4.4.4.7. Toestemming voor Outbrain
4.4.4.8. Toestemming voor Adform
4.4.4.9. Toestemming voor Adjust
4.4.4.10. Toestemming voor TikTok Advertising (uitsluitend bij gebruik van de app)

5. Gegevensverwerking in de applicatie
5.1. Applicatiemachtigingen
5.2. Pushberichten
5.3. Zoeken naar afbeeldingen
5.4. Spraakbesturing
6. Marketing van sociale media en sociale plug-ins
6.1. Marketing van sociale media
6.2. Sociale plug-ins
6.2.1. Facebook "Share"
6.2.2 Pinterest "Pin-it“
6.2.3. WhatsApp Share
7. Bescherming van uw gegevens in de klantenaccount/MyAccount-account
7.1. Algemene informatie over de klantenaccount/MyAccount-account
7.2. Bescherming van uw bonprix-klantenaccount
7.3. Waarschuwing voor valse e-mails (identiteitsdiefstal), spam en phishing
8. Met ons contact opnemen
9. Opmerkingen/beoordelingen van klanten
10. Betalingen
10.1. Algemeen
10.2. Ingenico
10.3. PayPal
11. bonprix als werkgever
12. Doorgifte van gegevens buiten de EU
13. Bewaringsperiodes van de gegevens
14. Uw rechten als betrokken persoon
15. Uw rechten in detail


1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door
bonprix
Parc de L’Innovation Immeuble « Lazaro 2 », 183 Rue de Menin 59520 Marquette-Lez-Lille
Telefoon: 070/23 23 22 (€ 0,30 / min)
E-mail: klanten@service-bonprix.be

De hoofdredacteur is:
Markus Fuchshofen, dr. Kai Heck, Carolin Klar, dr. Richard Gottwald


2. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van ons bedrijf op het volgende adres:

bonprix
Functionaris voor gegevensbescherming
16, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq
E-mail: dpo@bpx-france.net


3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en rechtmatige belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd, en categorieën ontvangers

Wij kunnen ertoe worden gebracht om de volgende categorieën persoonsgegevens te verwerken:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit: aanspreking, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum ...
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres ...
 • Financiële gegevens: gegevens in verband met betaalmiddelen ...
 • Commerciële gegevens: klantnummer, aankopen uit het verleden, gegevens met betrekking tot uw klantenaccount en uw getrouwheidsaccount, beoordelingen van onze producten ...
 • Technische gegevens: inloggegevens, browsegeschiedenis, gebruikersnaam en wachtwoord ...
 • Geolocatiegegevens (mobiele applicaties en om uw afhaalpunt te kiezen).

  Deze gegevens hangen af van uw interacties met ons bedrijf: aanmaak van een klantenaccount op een van onze websites, bestelling via de post of online, inschrijving op de nieuwsbrief, contact met de klantendienst ... en van uw gebruik van onze diensten en websites.
  Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend de relevante gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:
  Op basis van de uitvoering van een contract:
 • Beheer van de klantenaccount en de bestellingen (leveringen, retourzendingen, omruilingen, reserveringen in de winkel of op het internet, terugneming, facturatie en boekhoudkundige controle)
 • Opvolging van klantrelaties (klachtenbeheer, geschillen, klantenservice)
  Op basis van de rechtmatige belangen van ons bedrijf:
 • Marktonderzoek (inclusief selectie, standaardisering, deduplicatie) om u poststukken toe te sturen die afgestemd zijn op uw interessegebieden;
 • Realisatie en analyse van commerciële statistieken, tevredenheids- en bekendheidsenquêtes, product- en promotietests om uw klantervaring te verbeteren, en onze producten en diensten af te stemmen op uw verwachtingen;
 • Beheer van klantbeoordelingen op het internet om internetgebruikers bewust te maken van de meningen van klanten die de producten al hebben ervaren, en om onze collecties te verbeteren;
 • Overdracht, verhuur of uitwisseling van bestanden van klanten en prospects met partners, om u te laten profiteren van gediversifieerde commerciële aanbiedingen en meer klanten te werven;
 • Beluistering en opname van telefoongesprekken voor opleidingen, en om onze diensten en aanbiedingen te verbeteren;
 • Videobewaking in onze gebouwen voor de bescherming van mensen en goederen;
 • Fraudepreventie.
  Op basis van uw toestemming:
 • Verzending van partneraanbiedingen per e-mail en per sms;
 • Verzending van e-mailaanbiedingen naar deelnemers aan loterijen;
 • Installatie van cookies en trackers op uw apparaat om u producten en diensten aan te bieden die afgestemd zijn op uw interessegebieden, en om websitebezoekstatistieken te realiseren;
 • Online chat;
  Op basis van wettelijke verplichtingen:
 • Actualisering van de prospectiebestanden op basis van de Robinsonlijst;
 • Beheer van aanvragen in verband met de rechten van mensen;
 • Wettelijke archivering;
 • Voogdij- en curateleregistratie en -beheer;

  Sommige van deze doeleinden worden hieronder uitvoeriger uitgelegd.


3.1. Vaststelling, uitvoering en/of opzegging van een contract

Op onze pagina's hebt u de mogelijkheid om onze producten online te bestellen.


3.1.1. Verwerking van gegevens bij de sluiting van het contract

Indien u zich registreert op/via een van onze websites/applicaties en/of een product bestelt op/via onze website/applicatie, verwerken wij de gegevens die nodig zijn om het contract met u te sluiten, uit te voeren of op te zeggen. De verwerkte gegevens zijn:

 • voornaam en achternaam
 • Factuur en leveringsadres
 • E-mailadres voor facturatie en betalingsinformatie
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over geplaatste bestellingen

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punten a) en b) van de AVG, dat wil zeggen dat u ons persoonsgegevens verstrekt op basis van de contractuele relatie die u met Bonprix hebt (bijvoorbeeld het beheer van uw klanten-/gebruikersaccount, in het kader van de verwerking van een bestelling = koopcontract) tussen u en ons. Wij zijn ook verplicht uw e-mailadres te gebruiken in geval van een aankoop via onze websites/onlineapplicaties, om u een elektronische bevestiging van uw bestelling te sturen als gevolg van wettelijke verplichtingen in het kader van de consumentenwet (artikel 6 (1) (c) van de AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor advertentiedoeleinden gebruiken (zie 3.3. hieronder), slaan wij de voor de verwerking van uw bestelling verzamelde gegevens op voor de duur van het contract en tot de wettelijke of eventueel contractuele garanties zijn verstreken. Nadat deze termijn is verstreken, bewaren wij de door de handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens met betrekking tot de contractuele relatie gedurende de bij wet bepaalde periodes. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

De volgende gegevensverwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van een koopcontract via onze website/applicaties:

Uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan gemandateerde betalingsaanbieders die door ons, Bonprix, zijn geselecteerd om de betaling(en) te verwerken (meer informatie hierover vindt u in de rubriek ...). Wij geven uw leveringsadresgegevens door aan de verzendingsbedrijven die wij hebben gemandateerd. Om ervoor te zorgen dat de goederen overeenkomstig uw wensen worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer door aan het logistieke bedrijf en/of de verzendingspartner die wij opdracht hebben gegeven om de levering uit te voeren. Indien nodig nemen zij vóór de levering contact met u op om de details van de levering met u te regelen. De betrokken respectieve gegevens worden alleen voor de bovengenoemde respectieve doeleinden doorgegeven en na levering verwijderd, tenzij onze dienstverleners zelf op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn om de gegevens te bewaren.


3.1.2. Kredietbeoordeling en doorgifte aan kredietinstellingen ter preventie van onbetaalde facturen

Bij bestellingen maken wij onderscheid tussen zogenaamde voorafbetalingen (bankkaart, PayPal) en betalingen na ontvangst (betaling na ontvangst, betaling onder rembours). Wanneer u in het kader van uw bestelling voor een betaling na ontvangst kiest, zijn de volgende bepalingen van toepassing met het oog op de bescherming van bonprix, maar ook met het oog op uw eigen bescherming:


3.1.2.1. Interne beoordeling

Wanneer een klant een bestelling wil plaatsen bij bonprix door middel van een betaling na ontvangst, kan bonprix de in het kader van de bestelling ontvangen gegevens gebruiken om de kans op niet-betaling te berekenen (interne scoring). De berekening van de waarschijnlijkheid van wanbetaling door middel van een interne scoring is gebaseerd op een erkende wiskundige statistische methode. De in het kader van de interne scoring gebruikte gegevens zijn in het bijzonder afkomstig van een combinatie van de volgende gegevenscategorieën (onvolledig): adresgegevens, leeftijd, gewenste betalingsvoorwaarden, bestelwijze en productcategorieën. Ze worden verwerkt door een Bonprix-contactpersoon. Het aantal betaalwijzen is niet uitsluitend op de woonplaats van de klant gebaseerd.


3.1.2.2. Externe beoordeling

In het kader van het onderzoek dat erop gericht is te bepalen of een betaling na ontvangst kan worden toegestaan, heeft bonprix ook het recht om kredietwaardigheidsgegevens over u te verzamelen bij een externe risicobeheerinstelling. bonprix werkt samen met de firma Bisnode. De volgende gegevens worden aan de externe instelling bezorgd, om gegevens over de kredietwaardigheid te verzamelen: Voornaam, achternaam, postadres, geboortedatum.

Als een risicobeheerinstelling een ongunstig kredietwaardigheidsrapport bezorgt, of als het in het kader van de interne beoordeling berekende cijfer onvoldoende is, kan de gewenste betaalwijze automatisch worden geweigerd. In dat geval kunt u tegenover ons uw recht doen gelden om ons de geautomatiseerde beslissing manueel te laten onderzoeken. U hebt bovendien het recht om uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten via het formulier https://www.bonprix-fl.be/klantenservices/contact/

In het kader van de beoordeling van het risico op onbetaalde facturen worden uw gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van het contract (art. 6 (1) b) en op basis van het rechtmatige belang van Bonprix (art. 6 (1) f van de AVG).

 


3.1.2.3. Geautomatiseerde beslissing per geval

In het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling kan bonprix via een geautomatiseerd proces beslissen of de gewenste betaling na ontvangst wordt toegestaan. Indien bijvoorbeeld een ongunstig rapport wordt ontvangen van een gespecialiseerd bedrijf of indien in het kader van de interne scoring een onvoldoende scorewaarde wordt berekend, kan de gewenste betaalwijze automatisch worden geweigerd.
In dat geval hebt u het recht om ons te vragen de geautomatiseerde beslissing manueel te herzien. Bovendien hebt u het recht om uw eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.


3.1.2.4. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw gegevens ter preventie van onbetaalde facturen is gebaseerd op de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, punt b van de AVG) en op het rechtmatig belang (art.6 (1) f. van de AVG). bonprix heeft essentieel een rechtmatig belang om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren wanneer u voor betaling na ontvangst kiest. Dit helpt bonprix te beschermen tegen wanbetaling. Wilt u weten waarom u niet alle betaalwijzen kunt gebruiken? Wij leggen u dat graag uit. U kunt hier een contactformulier vinden.

 


3.1.3. Gebruik van gegevens voor fraudepreventie

De gegevens die u in het kader van uw bestelling verstrekt, kunnen door bonprix worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een riskante besteltransactie (bijvoorbeeld de gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met behulp van verschillende klantenaccounts). In principe heeft bonprix een rechtmatig belang om een dergelijke controle uit te voeren (bijvoorbeeld om wanbetaling/identiteitsdiefstal te voorkomen).
Met behulp van door ons ontwikkelde traceertechnologieën verzamelen en verwerken wij gegevens die ons in staat stellen het door de gebruiker gebruikte apparaat te bepalen, en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van de website. Er worden geen gegevens toegewezen aan een specifieke gebruiker. Voor zover IP-adressen door ons worden verzameld, worden ze onmiddellijk gepseudonimiseerd.
De aldus verzamelde gegevens worden door ons in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen in een database voor fraudepreventie. In deze database slaan wij ook de gegevens op die wij hebben verzameld over eindapparaten die al werden gebruikt om (pogingen tot) fraude te plegen. Ook in dit opzicht worden er geen gegevens toegewezen aan specifieke gebruikers.
Tijdens het bestelproces op onze website vragen wij uit deze database een risicobeoordeling op over het risico op niet-betaling dat is gecorreleerd met het apparaat van de gebruiker. Bij deze beoordeling van de waarschijnlijkheid van een poging tot fraude wordt onder meer rekening gehouden met het feit dat het apparaat via verschillende serviceproviders is aangesloten, dat het apparaat een vaak veranderende georeferentie heeft, met het aantal transacties dat via het apparaat wordt uitgevoerd, en met het gebruik van een proxyverbinding.
De gegevens die u in het kader van uw bestelling hebt doorgegeven, kunnen door bonprix worden gebruikt om onregelmatigheden in het bestelproces te verifiëren, teneinde het niveau van beveiliging en bescherming tegen eventuele identiteitsdiefstal of pogingen tot fraude te verhogen. De eventuele onregelmatigheden worden gedetecteerd door middel van "scores" (geautomatiseerde verwerking) en vervolgens bevestigd aan de hand van een individuele en niet-geautomatiseerde verwerking van uw bestelling. Deze verwerking wordt uitgevoerd door het bedrijf RISK IDENT op basis van het rechtmatige belang van bonprix in overeenstemming met art. 6 (1) f. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


3.1.4. Callcenterdiensten

Om u een kwaliteitsvolle klantenservice te kunnen bieden, werken wij samen met externe communicatiedienstverleners (Webhelp en Getaline) die toegang kunnen hebben tot de volgende gegevens om uw bestellingen en klantenverzoeken te verwerken: Voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, communicatiegegevens. De gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrondslag van de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 (1) b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) a van de genoemde verordening, als de persoon geen klant is.
Voor kwaliteitsdoeleinden nemen we af en toe gesprekken op. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u belt, en u de mogelijkheid bieden om hiertegen bezwaar te maken. De opnamen worden na de beoordeling gewist. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.
De callcenterdienstverleners waarop wij een beroep doen, zijn in Marokko gevestigd. Het is derhalve mogelijk dat uw oproepen worden ontvangen in Marokko. Uw gegevens worden echter alleen in Duitsland en Frankrijk opgeslagen.


3.1.5. Betaaldiensten

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling te betalen via Bancontact, bankkaart, kredietkaart, bankoverschrijving na ontvangst, rembours, Paypal.
Als u met een bankkaart betaalt, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze betalingsaanbieders om uw betaling te registreren en de artikelen van uw bestelling te factureren. bonprix werkt in het bijzonder samen met de bedrijven INGENICO, BNP PARIBAS, KBC BANK en BPOST BANK.
De gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 (1) b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Als u via PayPal betaalt, worden uw betalingsgegevens naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal” genoemd) verzonden in het kader van de betaling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/be/
(U vindt hierover meer informatie in punt 10. Betalingen).


3.1.6. Doorgifte van gegevens aan transportdienstverleners

Met het oog op de levering van de bestelde goederen werkt bonprix samen met de volgende transportbedrijven: HERMES, BPOST, MONDIAL RELAY en DC POSTAL. De volgende gegevens kunnen met het oog op de levering van de bestelde goederen worden doorgegeven aan deze transportbedrijven: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 (1) b. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


3.1.7. Doorgifte van gegevens over openstaande vorderingen aan incassodienstverleners

Indien onbetaalde facturen ondanks herhaalde herinneringen van ons niet worden betaald, kan bonprix de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een inning van vorderingen doorgeven aan een incassodienstverlener met het oog op de inning. bonprix werkt samen met de volgende incassodienstverleners: EOS en VENTURIS.
In het kader van de inning voor rekening van bonprix worden de gegevens doorgegeven op basis van de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 (1) b. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van de verkoop van de vordering worden de gegevens doorgegeven op basis van het rechtmatig belang in overeenstemming met art. 6 (1) f. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


3.1.8. Andere categorieën ontvangers

Daarnaast doen wij een beroep op andere externe partners die noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten en voor het vervullen van diverse doeleinden. Wij geven persoonsgegevens door aan die externe partners indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening (bijvoorbeeld aan bestellingsverwerkers, marketingdienstverleners, display- en/of affiliatenetwerken).


3.1.8.1. Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instelling die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.

Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld een artikel koopt bij bonprix, geeft u bonprix onder andere uw e-mailadres om van ons een bevestiging van uw bestelling te ontvangen. bonprix is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Voor de verzending van de bevestiging van uw bestelling wordt uw e-mailadres vervolgens doorgegeven aan een dienstverlener. Van deze dienstverlener ontvangt u dan de bevestiging van uw bestelling van het gekochte artikel. Daartoe verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres ten behoeve van bonprix.


3.1.8.2. Marketingaanbieder

Voor de productie van media (productcatalogi, nieuwsbrieven, mailings, enz.) doen wij een beroep op verschillende productiedienstverleners (drukwerkaanbieders, marketingbureaus, mailingproviders).
De verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


3.1.8.3. Display-/affiliatenetwerken

Daarnaast doen wij een beroep op andere externe partners/aannemers die actief zijn in de online marketing, en die noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten en voor het vervullen van onze doelstellingen op het gebied van online marketing. Wij geven persoonsgegevens door aan deze externe partners indien dat noodzakelijk is voor de facturatie in het kader van de dienstverlening (bijvoorbeeld doorgifte van de klik-ID, de reclamepartner-ID en de winkelwagenwaarde aan display- en/of affiliatenetwerken en prijsportalen, uitsluitend voor facturatiedoeleinden).
De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 f) van de AVG.


3.1.8.4. Andere externe partners

Daarnaast doen wij een beroep op andere externe partners/verwerkers die noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten en voor het vervullen van diverse doeleinden. Wij geven persoonsgegevens door aan die externe partners indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening (bijvoorbeeld hostingpartners, IT-dienstverleners).
De rechtsgrondslag van deze gegevensoverdracht is artikel 6, lid 1, punten b) en f) van de AVG.


3.2. Gegevensverwerking voor advertentiedoeleinden (zonder cookies / traceergegevens)

Over het algemeen heeft bonprix een rechtmatig belang bij het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden vindt plaats, tenzij anders aangegeven, op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Dat kan op verschillende manieren gebeuren:


3.2.1. Reclamepost

bonprix verzamelt de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden: voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar. De genoemde gegevens kunnen bijgevolg ook voor datzelfde doeleinde aan derden worden doorgegeven.

Als u van bonprix geen of niet langer communicatie per post wenst te ontvangen, moet u ons gewoon een brief toesturen met daarin uw achternaam, voornaam, adres en klantnummer: bonprix - bonprix Service Relations Clientèle BP 20010 - 77000 Moeskroen. Of een e-mail versturen naar het volgende adres: klanten@service-bonprix.be

Mogelijk zult u via ons ook aanbiedingen per post van partnerbedrijven ontvangen. Als u deze aanbiedingen niet of niet langer wenst te ontvangen, moet u ons gewoon een brief toesturen met daarin uw achternaam, voornaam, adres en klantnummer:
bonprix - bonprix Service Relations Clientèle BP 20010 - 77000 Moeskroen
Of een e-mail versturen naar het volgende adres: klanten@service-bonprix.be

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van een verzoek om niet langer reclame te ontvangen, er tijdelijk nog altijd reclamestukken kunnen worden verzonden. Dit is technisch toe te schrijven aan het feit dat de zendingen van tevoren gepland zijn, en betekent niet dat we geen rekening hebben gehouden met uw verzoek.
bonprix zal bovendien uw persoonsgegevens verzamelen, teneinde de gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden en marketingdoeleinden van derden (adverteerders).

U kunt op ieder ogenblik zonder kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde advertentiedoeleinden via het adres klanten@service-bonprix.be (zie punt recht op bezwaar/herroeping).


3.2.2. Reclame per e-mail voor soortgelijke goederen en diensten

Als klant van bonprix kunnen wij u - ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming - per e-mail reclame-inhoud toesturen voor producten die lijken op de producten die u al bij ons hebt gekocht. U wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken, en van uw recht om hiertegen bezwaar te maken wanneer u een klantenaccount opent of een bestelling plaatst via onze website/applicatie.
De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is het rechtmatig belang van Bonprix (artikel 6, 1, f van de AVG).
Op het einde van elke e-mail hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde doeleinden (reclame voor soortgelijke goederen en diensten). U kunt echter ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van deze e-mails via het adres klanten@service-bonprix.be

 


3.2.3. Nieuwsbrief

In het kader van onze website hebt u ook de mogelijkheid om u op verschillende tijdstippen voor onze nieuwsbrief in te schrijven, en als nieuwsbriefklant van verschillende voordelen te profiteren. Als u zich inschrijft, ontvangt u onze nieuwsbrief die u regelmatig informeert over trends, verkoopacties, promoties en gepersonaliseerde aanbiedingen van bonprix. Nadat u het inschrijvingsverzoek voor de nieuwsbrief hebt verzonden, ontvangt u een bevestigings-e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving voor de nieuwsbrief nogmaals te bevestigen. Pas nadat u de bevestigingslink hebt geactiveerd, bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief (de zogenaamde ‘dubbele opt-in’-procedure).

De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
Natuurlijk kunt u uw toestemming op elk moment herroepen door te schrijven naar het adres klanten@service-bonprix.be en/of door op de link onder aan elke nieuwsbrief te klikken, en ook in uw klantenaccount onder "Mijn persoonsgegevens" en op onze uitschrijvingspagina voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

 


3.2.4. Telefoontjes

Als u klant bent bij ons, kunt u telefoontjes ontvangen van bonprix. Als u geen telefoontjes van ons wilt ontvangen, kunt u ons daar op ieder ogenblik een aanvraag voor toesturen op het volgende adres:
bonprix Parc de L’Innovation Immeuble « Lazaro 2 », 183 Rue de Menin 59520 Marquette-Lez-Lille of door een e-mail te versturen naar het volgende adres: service@client-bonprix.be
Als u niet wenst te worden opgebeld, kunt u zich inschrijven op www.dncm.be/nl/

 


3.2.5. WhatsApp-berichten

Wanneer u onze WhatsApp-berichtendienst gebruikt, kunnen wij contact met u opnemen om u te informeren over trends, verkoopacties, promoties, informatie over diensten en gepersonaliseerde aanbiedingen van bonprix.

Het versturen van WhatsApp-berichten is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AGV.

U kunt zich natuurlijk op elk moment voor deze dienst uitschrijven door via de applicatie een bericht met als inhoud "Stop" te sturen.


3.2.6. Wedstrijden

Als u zich inschrijft voor een wedstrijd die wij organiseren, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de inschrijving verstrekt om uw deelname te registreren, in het bijzonder voor de kennisgeving van de prijzen en, in voorkomend geval, met uw toestemming, om reclame te maken voor onze aanbiedingen en/of de aanbiedingen van onze wedstrijdpartners. Bovendien kunnen wij u speciale aanbiedingen doen, zoals waardebonnen, kortingen enz., waarvan het gebruik afhankelijk kan zijn van uw toestemming voor het verstrekken van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres).

De verwerking van uw gegevens met het oog op de realisatie van de wedstrijd is gebaseerd op de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 (1) b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het advertentiegerichte gebruik van uw gegevens voor het verzenden van prospectie-e-mails is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het advertentiegerichte gebruik van uw gegevens voor het verzenden van post is gebaseerd op het rechtmatige belang van Bonprix, in overeenstemming met art. 6 (1) f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


3.2.7. Marktonderzoeken en tevredenheidsenquête

Om ons in staat te stellen onze diensten en onze producten voortdurend te verbeteren, en om aan de eisen van onze klanten te voldoen, bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan marktonderzoeks- en tevredenheidsenquêtes. Deelnemen aan deze enquêtes is vanzelfsprekend niet verplicht en kan volledig anoniem gebeuren, tenzij anders aangegeven. In die zin verzamelen wij geen persoonsgegevens. Om uw antwoorden te kunnen evalueren, vragen wij u evenwel om uw geslacht, uw leeftijdscategorie en uw postcode mee te delen. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend in het kader van deze enquête worden gebruikt, en zullen na analyse worden verwijderd.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


3.2.8. Webloyalty

Om u aanbiedingen te doen die afgestemd zijn op uw interessegebieden, en u te laten profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen bij uw toekomstige aankopen, zijn wij een samenwerking aangegaan met het bedrijf Webloyalty (WEBLOYALTY, Route de Crassier 23, 1262 Eysins - Switzerland), dat instaat voor het beheer van de websites https://www.pleindereducs.be en https://www.koopenspaar.be

Het gaat om e-shoppingdiensten met een te betalen maandabonnement dat op ieder ogenblik kan worden opgezegd, en leden voordelen biedt bij Webloyalty-partners zoals Bonprix. Om u te abonneren kunt u, na bevestiging van uw bestelling, op de banner op de bevestigingspagina van uw bestelling of in uw bevestigings-e-mail klikken.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als u zich op deze diensten abonneert, de pagina of https://www.koopenspaar.be/Features/Common/PrivacyPolicy.rails

 


3.2.9. Recht op bezwaar/herroeping van uw toestemming

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door te schrijven naar bonprix - bonprix Service Relations Clientèle BP 20010 - 77000 Moeskroen of per e-mail naar het adres: klanten@service-bonprix.be, of ingeval u uw toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming intrekken.

Dit is evenwel niet van toepassing op de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar of herroeping van uw toestemming zullen wij de betreffende gegevens niet langer gebruiken, verwerken of doorgeven voor andere doeleinden dan de verwerking van uw bestelling, en zullen wij stoppen met u reclameboodschappen te sturen, waaronder onze catalogi.

 


4. Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (door middel van cookies)

Korte samenvatting
Als beheerder van www.bonprix.be verzamelt bonprix gegevens over het gebruikersgedrag op www.bonprix.be (traceergegevens). Dit omvat onder andere informatie over welke afzonderlijke subpagina's (detailpagina's van artikelen) werden bezocht. Daartoe kunnen bonprix en/of bonprix-partners onder andere cookies installeren in de browser die door de betrokken gebruiker wordt gebruikt. Het verzamelen van traceergegevens is alleen toegestaan als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming geven door op de knop "Ik aanvaard" te klikken in de "cookiebanner" die op www. bonprix.be wordt weergegeven. Het verlenen van toestemming is echter niet nodig voor de verwerking van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de website www.bonprix.be. Dat omvat bijvoorbeeld het plaatsen van cookies voor de weergave van de winkelwagen. Informatie over uw gebruiksgedrag kan door bonprix onder andere worden gebruikt om u interessante aanbiedingen te doen op www.bonprix.be, of om u op andere websites reclame aan te bieden door middel van gepersonaliseerde inhoud (bijvoorbeeld retargeting). Voor zover persoonsgegevens over uw gebruiksgedrag op www.bonprix.be ook door andere providers kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om “hun eigen informatie te verrijken", vindt dat gebruik in die gevallen alleen plaats als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. In die gevallen vindt de verdere verwerking van de op bonprix.be verzamelde gegevens regelmatig plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partners. De dienstverleners kunnen de gegevens naar de Verenigde Staten overbrengen in het kader van die verdere verwerking. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat de Verenigde Staten een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In die context is het mogelijk dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u in dit verband over passende rechtsmiddelen beschikt. De traceergegevens die bonprix zelf verzamelt en opslaat, worden door bonprix uitsluitend pseudoniem verwerkt. Zo wordt voorkomen dat de gegevens aan u persoonlijk kunnen worden toegeschreven. Als u individuele cookies uit uw browser wilt verwijderen of als u wilt weten welke dienstverleners cookies in uw browser hebben geïnstalleerd, kunt u dat doen via een "voorkeurenmanager".
Een dergelijke voorkeurenmanager is bijvoorbeeld te vinden op www.youronlinechoices.com. U hebt ook de mogelijkheid uw browser te configureren om de installatie van cookies te verhinderen, of om alleen bepaalde soorten cookies toe te staan. Details over hoe u de instellingen van de meest gebruikelijke soorten browsers (waaronder Google Chrome, Firefox) kunt veranderen, vindt u in paragraaf 4.2. van deze privacyverklaring.


4.1. Cookies - Algemene informatie en toestemmingseisen

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen. In het cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dat betekent niet dat wij rechtstreeks op de hoogte zijn van uw identiteit. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie gewist (zogenaamde sessiecookies). Deze cookies stellen ons in staat om de winkelwagen bijvoorbeeld op meerdere pagina's weer te geven, waarop u kunt zien hoeveel artikelen er momenteel in uw winkelwagen zitten en wat uw huidige aankoopwaarde is. Andere cookies blijven op uw computer geïnstalleerd en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of intersessiecookies). Deze cookies worden in het bijzonder gebruikt om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Met behulp van deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u op deze website informatie ontvangt die speciaal op uw interesses is afgestemd.
Overeenkomstig de wettelijke eisen is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets, enz.) - bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies - en het opvragen van informatie op eindapparaten (tracking) over het algemeen alleen toegestaan als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. U bent echter niet verplicht uw toestemming te geven als die opslag/opvraging noodzakelijk is voor de werking van de website. Dat is in het bijzonder het geval voor de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

 • Weergave van de winkelwagen,
 • Weergave van het kladblok,
 • Activering en instandhouding van de verbinding,
 • Zorgen voor de veiligheid van het systeem
 • De facturatie van de partners mogelijk maken.

U hebt niet het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk is voor de werking van de website.

U kunt de website bonprix.be gebruiken zonder dat er gegevens op uw eindapparaat worden opgevraagd of opgeslagen voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de toegang tot en het gebruik van deze website. Daarom is alleen "basistracering" geactiveerd wanneer u deze website gebruikt.


4.2. Interventieopties / browserinstellingen

Natuurlijk kunt u uw browser zo configureren dat die laatste onze cookies in de toekomst niet meer op uw harde schijf opslaat, of de reeds opgeslagen cookies verwijdert. Ga daarvoor als volgt te werk:


In Internet Explorer: :

 1. selecteer “Internetopties” in het menu “Extra”
 2. klik op het tabblad “Privacy”
 3. U kunt nu de veiligheidsinstellingen voor de internetzone bepalen. Hier kunt u bepalen of en welke cookies er moeten worden aanvaard of geweigerd.
 4. Bevestig uw instellingen met “OK”


In Firefox :

 1. In het menu "Extra” selecteert u "Instellingen"
 2. Klik op “Privacy”
 3. Selecteer in het pop-upmenu de optie “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”
 4. U kunt nu bepalen of de cookies moeten worden aanvaard en hoe lang u die cookies wilt bewaren. U kunt bovendien uitzonderingen toevoegen en bepalen voor welke websites u het gebruik van cookies altijd of nooit wilt toestaan.
 5. Bevestig uw instellingen met “OK”


In Google Chrome :

 1. klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser
 2. selecteer "Instellingen"
 3. Klik op “Geavanceerd”
 4. Cliquez sur "Afficher les paramètres avancés"
 5. Klik onder “Privacy en beveiliging” op “Instellingen voor content”
 6. Onder “Cookies” kunt u de volgende instellingen bepalen voor de cookies:
 • Cookies verwijderen
 • Cookies standaard blokkeren
 • Cookies standaard toestaan
 • Cookies en gegevens van de website standaard verwijderen na sluiting van de browser
 • Uitzonderingen toestaan voor cookies die afkomstig zijn van bepaalde webpagina’s of domeinen.


In Safari :

 1. Ga naar “Instellingen” en selecteer “Safari”
 2. In de rubriek “Privacy en beveiliging” vindt u de optie “Alles blokkeren” onder “Blokkeer alle cookies”

Als u individuele cookies uit uw browser wilt verwijderen of als u wilt weten welke dienstverleners/providers cookies in uw browser hebben geïnstalleerd, kunt u dat ook doen/ontdekken via een "voorkeurenmanager". Een dergelijke manier is bijvoorbeeld hier beschikbaar.

 


4.3. Toestemmingsbeheer

Wij gebruiken een toestemmingsbeheerprogramma ("privacycentrum") om uw instellingen te beheren en de toestemming van gebruikers van onze diensten te documenteren. Het Privacycentrum wordt onder andere gebruikt om cookie-instellingen voor de hele website op te slaan. Met behulp van het Privacycentrum slaan wij informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt, en over het feit dat de gebruikers hun toestemming voor het gebruik van elke categorie hebben gegeven of herroepen. Zo kunnen wij voorkomen dat cookies van elke categorie in de browser van de gebruiker worden geïnstalleerd, tenzij voor de afzonderlijke categorieën toestemming is gegeven. Toestemmingen die op die manier via ons Privacycentrum worden gedocumenteerd, hebben een geldigheidsduur van één jaar.


4.4. Toestemming voor het gebruik van individuele onlinediensten / de verzameling van traceergegevens

Zoals we reeds hebben uitgelegd over cookies (paragraaf 4.1.), verzamelen en verwerken wij de gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van cookies, gedeeltelijk op basis van uw toestemming. U geeft deze toestemming door op de knop “Ik aanvaard” te klikken op de banner die wordt weergegeven in onze shop, en die naar deze toestemmingstekst verwijst. Daarmee geeft u bonprix toestemming om gegevens op uw eindapparaat op te slaan (bijvoorbeeld door cookies te configureren), of om gegevens op uw computer op te vragen. Door op de knop "Ik aanvaard" te klikken, stemt u bovendien in met het gebruik van bepaalde reclamefunctionaliteiten van externe providers, waarvan het gebruik zelf aan toestemming is gebonden. U hebt ook de mogelijkheid om op "Instellingen" in de banner te klikken, om uw toestemmingsvoorkeuren te beheren. U kunt dan uw toestemming en uw voorkeuren op elk moment wijzigen in ons Privacycentrum. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen "noodzakelijke cookies", "analytische cookies", "persoonlijke cookies" en "marketingcookies". De gegevensverwerking die in het kader van deze reclamefunctionaliteiten plaatsvindt, wordt hieronder beschreven (paragraaf 4.4.1. tot paragraaf 4.4.11. van deze privacyverklaring).

Gegevensverwerking die wordt geregistreerd door de toestemming die u geeft door op de knop "Ik aanvaard" te klikken, heeft altijd hetzelfde doel, namelijk "reclame".
Herroeping van alle toestemmingen
Alle toestemmingen die u hebt gegeven door op de knop "Ik aanvaard" in de banner te klikken, kunnen in het Privacycentrum worden herroepen door op de daarvoor bestemde knop te klikken.


4.4.1. Technisch noodzakelijke / noodzakelijke cookies (geen toestemming nodig)

Dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website en van alle functionaliteiten die de website aanbiedt. Deze cookies dienen in het bijzonder producten in uw winkelwagen op te slaan, producten op uw verlanglijstje weer te geven, het aankoopproces te controleren, de beveiligingsfunctionaliteiten te integreren, de facturatie te activeren of uw privacyinstellingen op te slaan. Uw toestemming is niet nodig voor het gebruik van cookies die voor onze website absoluut noodzakelijk zijn. Daarom kunnen technische cookies niet individueel worden uitgeschakeld of ingeschakeld.


4.4.1.1. Adjust

Bij het gebruik van de applicatie gebruikt bonprix de "Adjust"-analysetechnologie van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt installatiegegevens (als de gebruiker bijvoorbeeld via een advertentie werd aangespoord om de applicatie te installeren, kunnen wij te weten komen via welke advertentie) en gegevens over het applicatiegebruiksgedrag. Adjust gebruikt daarvoor onder andere gepseudonimiseerde (gehashte) IP-adressen. De gegevens worden doorgestuurd naar de servers van Adjust, waar ze worden opgeslagen en geanalyseerd. De overeenkomstige resultaten worden naar ons teruggezonden. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het meten van het succes van reclamemaatregelen, voor de facturatie van reclamemaatregelen en voor fraudepreventie. Bonprix heeft een legitiem belang bij het uitvoeren van deze verzameling en verwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ en https://www.adjust.com.
U kunt bezwaar maken tegen de hier aangegeven verwerking van gegevens:

 


4.4.2. Toestemming voor analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij de prestaties van onze website en van onze reclamecampagnes meten. Met behulp van deze cookies bepalen wij het aantal bezoeken en de herkomst van de bezoeken aan onze website. Wij verwerken de verzamelde gegevens in samengevoegde vorm, zodat het niet mogelijk is conclusies te trekken over een specifieke websitegebruiker. Als u het gebruik van analytische cookies uitschakelt, kunnen wij de prestaties van onze website niet analyseren en de website niet optimaliseren voor uw bezoek.


4.4.2.1. Toestemming voor Google Firebase Analytics

Wanneer u de App gebruikt, gebruiken wij de analytische technologie Google Analytics voor Firebase, van Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google Firebase/Firebase Analytics").

Google Firebase bevat verschillende functies die ons in staat stellen om onze app-functionaliteiten pseudoniem te analyseren en ook om het in-app gedrag van onze klanten te analyseren. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld app-crashes opsporen en analyseren, maar ook uw schermweergaven, het indrukken van knoppen, in-app aankopen of de doeltreffendheid van reclamemaatregelen evalueren en zo onze app-ontwikkeling ondersteunen en in-app marketing controleren. We kunnen ook bepalen welke functies binnen onze app vaak of zelden worden gebruikt. Voor deze doeleinden slaat Google Firebase onder meer geanonimiseerde crash-rapporten op (zoals: over de toestand van de app op het moment van de crash, installatie-UUID, crash-spoor, fabrikant en besturingssysteem van de mobiele telefoon, laatste log-berichten), het aantal en de duur van sessies, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio, klikgebeurtenissen. Een gedetailleerd overzicht van de door Google Firebase verzamelde gegevens is te vinden op:https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en.

Het gebruik van Google Firebase Analytics vereist het doorsturen van uw persoonlijke gegevens naar Google Ireland Limited. Deze verdere verwerking van de gegevens, alsmede de verwerking van de gegevens nadat deze door ons aan Google zijn doorgegeven, worden door Google als enige verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerd. Voor zover Google Ireland Limited uw gegevens verwerkt als de enige verantwoordelijke voor de verwerking, is het mogelijk dat uw gegevens door Google Ireland Limited worden overgedragen aan de VS. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen een adequaat rechtsmiddel kunt instellen. Google Firebase wordt gebruikt om deze app te optimaliseren en om onze aanbiedingen te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).


Meer informatie over Google Firebase en het privacybeleid van Google vindt u hier. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht op verwijdering van gegevens) met betrekking tot de gegevens die Google als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Firebase op elk gewenst moment intrekken in ons Privacy Center door de categorie "Analytische cookies" te deselecteren.


4.4.2.2. Toestemming voor Hurra Analytics

Deze website gebruikt technologie van Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) om gegevens over uw gedrag met betrekking tot het gebruik van onze website te verzamelen en op te slaan voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen. Hiervoor worden cookies gebruikt, waarmee een webbrowser bij een nieuw bezoek kan worden herkend. De door de hurra.com-technologie verzamelde gebruiksprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker samengevoegd met de persoonsgegevens van de pseudoniemhouder. De IP-adressen van de bezoekers worden verkort voordat ze worden opgeslagen, zodat een persoonlijke verwijzing is uitgesloten, en een samenvoeging van de gebruiksprofielen met de IP-adressen niet meer mogelijk is. De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).
U kunt uw toestemming voor het gebruik van Hurra Analytics op elk moment herroepen in ons Privacycentrum door de categorie "Analytische cookies" te deselecteren.


4.4.3. Toestemming voor cookies voor personalisering

Wij gebruiken ook traceergegevens om onze website af te stemmen op de behoeften en interesses van onze klanten, en u zo een specifieke koopervaring te bieden. Door het gebruik van persoonlijke cookies kunnen wij voorkomen dat u ongewenste informatie ontvangt, zoals ongepaste productaanbevelingen of onbruikbare voordeelaanbiedingen. Bovendien stelt het gebruik van persoonlijke cookies ons in staat u extra functionaliteiten aan te bieden, zoals productaanbevelingen die op u zijn afgestemd.


4.4.3.1. Eigen webtracking door bonprix / Retargeting

bonprix heeft een eigen webtracking-technologie ontwikkeld. De gegevens die we met behulp van deze technologie op grond van de door jou gegeven toestemming verzamelen over je gebruiksgedrag op bonprix.be (trackinggegevens), verwerkt bonprix voor verschillende doeleinden. Hiertoe behoren onder andere: performance-bewaking, A-B-testing, het geven van gerichte productadviezen op bonprix.be en in onze nieuwsbrieven, het maken van gerichte geïndividualiseerde reclame op websites van derden (bijv. retargeting) en ondersteuning van fraudepreventie. De met de eigen webtracking-technologie door bonprix verzamelde gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd of met gebruikmaking van een pseudoniem verwerkt. Hierdoor is een directe koppeling met de gegevens van jou persoonlijk zonder daarnaast gebruik te maken van afzonderlijk opgeslagen andere informatie niet mogelijk.


Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


De toestemming die je hebt gegeven, kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Gepersonaliseerde cookies’ te deactiveren.


4.4.4. Toestemming voor cookies voor marketingdoeleinden

Reclamecookies worden door ons of onze partners gebruikt om u relevante inhoud of reclame te tonen op onze websites en die van derden. Zo kunnen zogenaamde pseudonieme profielen op basis van uw interesses worden opgesteld. Een rechtstreekse identificatie van uw persoon is met deze gegevens over het algemeen niet mogelijk, aangezien alleen pseudonieme gegevens worden gebruikt. Als u deze cookies niet toestaat, ontvangt u inhoud en reclame die minder relevant zijn en niet zijn afgestemd op uw interessegebieden.


4.4.4.1. Toestemming voor Google Ads / Remarketing / Google Shopping

Onze website maakt gebruik van de diensten Google Ads, Google Remarketing en Google Shopping. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij maken gebruik van de remarketingfunctie van de dienst Google Ads. Dankzij de remarketingfunctie kunnen wij u advertenties tonen op basis van uw interessegebieden op andere websites in het advertentienetwerk van Google. Daarvoor wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld de aanbiedingen die u hebt geraadpleegd. Dat stelt ons in staat om u aangepaste advertenties te tonen in de online Google-zoekmachine zelf, "Google Ads” genoemd, en op andere websites, zelfs nadat u onze website hebt bezocht. Daarvoor slaat Google een cookie op in uw browser wanneer u gebruikmaakt van de Google-diensten of een bezoek brengt aan websites uit het Google-advertentienetwerk. Dit cookie wordt gebruikt om uw bezoeken te traceren. Het cookie wordt gebruikt om uw webbrowser op unieke wijze te identificeren, en niet om u persoonlijk te identificeren. Deze verdere verwerking van de gegevens en de verwerking van de gegevens nadat ze door ons aan Google zijn doorgegeven, worden door Google als enige verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerd. Voor zover Google Ireland Limited uw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat uw gegevens door Google Ireland Limited worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Verenigde Staten een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In die context is het mogelijk dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daar bezwaar tegen kunt maken.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).
Meer informatie over Google Remarketing en de privacyregels van Google vindt u hier.
 Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijvoorbeeld het recht op gegevenswissing) met betrekking tot de gegevens die door Google als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google op elk moment herroepen door de categorie "Marketingcookies" in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt er ook de door u gerealiseerde instellingen wijzigen.

 


4.4.4.2. Toestemming voor Google DV360

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform - Display & Video 360 (hierna "DV360" genoemd), een online marketingtool van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke webbrowser worden weergegeven. DV360 kan de ID’s van cookies ook gebruiken om conversies in verband met advertentieverzoeken op te slaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een DV360-advertentie op een website ziet en vervolgens met dezelfde webbrowser de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet. Door het gebruik van DV360 maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google en geeft uw browser de informatie door dat u op een advertentie van Bonprix hebt geklikt. De door de cookies gegenereerde gegevens worden door Google overgebracht naar een server in de Verenigde Staten voor analyse en opslag. Als u een gebruikersaccount bij Google hebt en geregistreerd bent, kan Google het bezoek ook aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Wij gebruiken DV360 voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om advertenties aan te bieden die relevant en interessant voor u zijn, rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of te voorkomen dat u dezelfde advertenties meer dan één keer te zien krijgt.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).
Als u niet wilt dat er traceergegevens worden verzameld voor het bovenstaande doel, kunt u dergelijk gebruik voorkomen door de categorie "Marketingcookies" in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt hier ook uw instellingen wijzigen.


4.4.4.3. Toestemming voor Meta Retargeting (website-custom-audience)

Onze platform maakt gebruik van de reclamediensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ("Meta"). Door middel van cookies, apparaat-id’s en andere technologieën worden gegevens over het gebruik van deze website/app (bijv. informatie over bekeken artikelen) door bonprix en Meta in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en aan Meta doorgegeven.


Op deze website is een pixel geïntegreerd van Meta Platforms Ireland Limited (website-custom-audience-pixel). Met behulp van deze pixel kan Meta trackinggegevens doorgeven. Bij gebruik van de app identificeert bonprix de apparaat-id van uw eindapparaat en geeft op grond hiervan de trackinggegevens door aan Meta. Daarnaast geven we informatie over uw laatste bestellingen aan Meta door (conversions). Bovendien geven we uw e-mailadres zoals opgeslagen in uw klantenaccount als hashwaarde door aan Meta, indien we u als u bent ingelogd, herkennen en u uw toestemming voor deze gegevensverwerking door middel van de banner op deze website/in deze app hebt gegeven. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Meta uitsluitend gebruikt om websitebezoekers te herkennen om gepersonaliseerde reclameadvertenties te tonen. Dit geldt tevens voor het doorgeven en/of het gebruik van uw IP-adres.


Deze informatie kan met behulp van andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over u heeft verzameld, bijvoorbeeld doordat u een account heeft op het sociale netwerk ‘Facebook‘ of 'Instagram', aan u worden gerelateerd. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunnen u op uw Facebook-account advertenties voor ons aanbod op basis van uw interesses worden getoond (retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door Meta Platforms Ireland Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Meta worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan Meta Platforms Ireland Limited bijvoorbeeld uit uw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor het aanbod van derden. Meta kan de verzamelde informatie daarnaast in verband brengen met andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘Facebook‘ of 'Instagram', zodat er bij Meta een profiel van u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan door Meta worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor de blijvende opslag en de hier beschreven verdere verwerking van aan Meta doorgegeven gegevens berust de volledige verantwoordelijkheid bij Meta Platforms Ireland Limited. In dit kader kan Meta Platforms Ireland Limited als enige verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens doorsturen naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u zich hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren. Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Meta Platforms Ireland Limited vindt u hier. Ook kunt u hier uw rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door Meta Platforms Ireland Limited als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.


Uw toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited door het gebruik van de pixel op de website en soortelijke technologieën kunt u altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren of door uw toestemming voor het gebruik van Meta Retargeting te weigeren. U kunt hier tevens uw instellingen bewerken.


Uw mobiele eindapparaat (smartphone, tablet) beschikt over een functie waarmee u bepaalde vormen van gepersonaliseerde reclame bij het gebruik van apps in het algemeen kunt activeren of deactiveren. Gedetailleerde informatie over interventiemogelijkheden met betrekking tot tracking vindt u onder punt 4.2 van dit privacy statement


4.4.4.4. Toestemming voor Pinterest-retargeting (Pinterest Tag)

Er is een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Via deze pixel worden gegevens over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld gegevens over de bekeken artikelen) gezamenlijk door Pinterest Europe Limited en ons verzameld en doorgegeven aan Pinterest Europe Limited. De verdere verwerking van gegevens die aan Pinterest Europe Limited worden doorgegeven, valt volgens de wet op de gegevensbescherming uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited. Die gegevens die aan Pinterest Europe Limited worden doorgegeven, kunnen worden toegewezen aan uw persoon met behulp van andere gegevens die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u een account op het sociale netwerk "Pinterest” bezit. Op basis van de gegevens die via de pixel worden verzameld, kunt u in uw Pinterest-account aan uw interesses gerelateerde advertenties over onze aanbiedingen te zien krijgen (retargeting). De via de pixel verzamelde gegevens kunnen ook worden samengevoegd door Pinterest Europe Limited en de samengevoegde gegevens kunnen door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor de eigen advertentiedoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze gegevens ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde gegevens ook samenvoegen met andere gegevens die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in het kader van het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat er bij Pinterest Europe Limited een profiel van u kan worden bewaard. Dit profiel kan worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens verwerkt als enige verwerkingsverantwoordelijke, kunnen uw gegevens door Pinterest Europe Limited worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Verenigde Staten een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In die context is het mogelijk dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u in dit verband over passende rechtsmiddelen beschikt. De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijvoorbeeld het recht op gegevenswissing) met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

U kunt uw toestemming voor de overdracht van gegevens aan Pinterest Europe Ltd. via het gebruik van de pixel op deze website herroepen door de categorie Marketingcookies in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt er ook uw instellingen wijzigen.


4.4.4.5. Toestemming voor Microsoft-reclame

Onze website maakt gebruik van de dienst Microsoft Advertising. Microsoft Advertising is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). ("Microsoft"). Wij maken gebruik van de zogenaamde Universal Event Tracking (UET) in het kader van de dienst Microsoft Advertising, waarmee op deze website gegevens worden verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Daarvoor wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld de aanbiedingen die u hebt geraadpleegd. Daartoe slaat Microsoft een cookie op in uw browser. Uw bezoeken worden opgeslagen via dit cookie. Het cookie wordt gebruikt om uw webbrowser op unieke wijze te identificeren, en niet om u persoonlijk te identificeren. Microsoft verwerkt uw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat de Verenigde Staten een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In die context is het mogelijk dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daar bezwaar tegen kunt maken. De rechtsgrondslag van de hierboven beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).

Hier vindt u meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft. U kunt er ook uw rechten als betrokkene tegenover Microsoft doen gelden (bijvoorbeeld het recht op gegevenswissing).

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking door Microsoft Advertising op elk moment herroepen door de categorie "Marketingcookies" in ons Privacycentrum te deselecteren. Hier kunt u ook uw instellingen wijzigen


4.4.4.6. Toestemming voor retargetingtechnologieën van Criteo

Op deze website is de retargetingtechnologie geïntegreerd van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs. Door het gebruik van deze technologie is het mogelijk om u advertenties te tonen op websites van derden (uitgeverswebsites genoemd) voor producten die u op deze website hebt bekeken. Criteo verzamelt gegevens over uw gedrag met betrekking tot het gebruik van deze website door gebruik te maken van trackingcookies en vergelijkbare technologieën die in uw browser worden geplaatst, en door gebruik te maken van advertentie-identificatiecodes. Deze technologieën stellen Criteo in staat trends te analyseren en de interesses van individuele gebruikers te identificeren met betrekking tot de websites en applicaties. Criteo gebruikt deze technologieën om bezoekers van de websites en applicaties van zijn partners te taggen. Gebruikers die door Criteo worden getagd, krijgen een technische identificatiecode. Criteo verzamelt op geen enkel ogenblik persoonsgegevens die identificatie mogelijk maken, zoals namen of adressen. Criteo analyseert uitsluitend de geraadpleegde producten of het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner voor wie Criteo advertenties verspreidt. Om u aangepaste advertenties en een feilloze online-ervaring aan te bieden, kan Criteo de identificatiecodes synchroniseren van de verschillende browsers die u gebruikt. ("Synchronisatie van identificatiecodes") Dankzij zijn technologie voor de synchronisatie van identificatiecodes kan Criteo u altijd de meest relevante advertenties aanbieden - ongeacht de browser of het apparaat dat u gebruikt - zonder dat Criteo persoonsgegevens zoals namen of adressen hoeft te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over de privacyverklaring van Criteo vindt u hier.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).
U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking door Criteo op elk moment herroepen door de categorie "Marketingcookies" in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt hier ook uw instellingen wijzigen


4.4.4.7. Toestemming voor Outbrain

Op basis van uw toestemming maakt deze website gebruik van de volledig geautomatiseerde aanbevelingstechnologie van de provider Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Dit maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen, gerichte advertenties aan te bieden op de pagina's van onze partners, of om gegevens over hen te verzamelen en advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw individuele interessegebieden (zogenaamde op surfgedrag gebaseerde advertenties). Deze technologie is gebaseerd op een analyse van het gebruikersgedrag met behulp van cookies. Om op het gebruik gebaseerde advertenties te tonen, verzamelt Outbrain gegevens over het gebruiksgedrag van websitebezoekers (gebruiksgegevens genoemd) via cookies op alle websites in het Outbrain-partnernetwerk, en voegt het deze gegevens samen met een willekeurige, door Outbrain toegewezen identificatiecode (een cookie-ID genoemd) om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen. Deze advertenties verschijnen alleen op Outbrain-advertentieruimten, dat wil zeggen de Outbrain Engage-advertentieruimten of het uitgebreide Outbrain-netwerk.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming). Als u niet wilt dat er traceergegevens worden verzameld voor het bovenstaande doel, kunt u dergelijk gebruik voorkomen door de categorie Marketingcookies in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt hier ook uw instellingen wijzigen.


4.4.4.8. Toestemming voor Adform

Met de hulp van onze technologiepartner Adform S/A (Denemarken) kunnen wij onze displaymarketingactiviteiten in real time plannen en u advertenties tonen op websites van derden (uitgeverswebsites genoemd). Adform doet dat door cookies te gebruiken om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan één keer te zien krijgt. Adform verzamelt gegevens over uw gewoonten met betrekking tot het gebruik van deze website door gebruik te maken van trackingcookies en vergelijkbare technologieën die in uw browser worden geplaatst, en door gebruik te maken van advertentie-identificatiecodes in omgevingen die geen cookies ondersteunen, bijvoorbeeld applicaties. Deze technologieën stellen Criteo in staat trends te analyseren en de interesses van individuele gebruikers te identificeren met betrekking tot de websites en apps. Adform kan bovendien de ID’s van cookies gebruiken om conversies in verband met advertentieverzoeken op te slaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een Adform-advertentie ziet en vervolgens met dezelfde browser de website van de adverteerder bekijkt en er een aankoop doet. Door de integratie van het Adform-cookie ontvangt Adform de informatie dat u op een advertentie van Bonprix hebt geklikt. Daarnaast stellen de gebruikte Adform-cookies ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties (zoals een aankoop doen) op onze website uitvoert nadat u via Adform een van onze displayadvertenties op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversion tracking). De cookies van Adform bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadressen, namen of adressen. Met behulp van zijn traceertechnologieën identificeert Adform bezoekers van de websites en applicaties van zijn partners. Gebruikers die door Adform worden geïdentificeerd, krijgen een technische identificatiecode (een cookie-ID genoemd). Adform analyseert uitsluitend de geraadpleegde producten of het gebruiksgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner voor wie Adform advertenties verspreidt.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking door Adform op elk moment herroepen door de categorie "Marketingcookies" in ons Privacycentrum te deselecteren. U kunt hier ook uw instellingen wijzigen.


4.4.4.9. Toestemming voor Adjust

Alleen bij het gebruik van de bonprix-applicatie gebruiken wij de Adjust-beoordelings- en -analysetechnologie van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt gegevens over de interactie met onze reclamemedia en verstrekt ze in de vorm van pseudonieme beoordelingen. Wij gebruiken deze gegevens om het succes van onze applicatiemarketingcampagnes te meten, voor ons eigen marktonderzoek en om de applicatie te optimaliseren. Voor deze beoordelingen gebruikt Adjust uw geanonimiseerde IP-adres. De verzamelde gegevens worden bovendien doorgegeven aan de juiste providers voor de uitvoering en optimalisatie van onze applicatiereclamecampagnes. Details over de betrokken providers vindt u in de respectieve paragrafen van onze privacyverklaring. De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).
U kunt uw toestemming voor het gebruik van Adjust op elk moment herroepen in ons Privacycentrum door de categorie "Analytische cookies" te deselecteren.

4.4.4.10. Toestemming voor TikTok Advertising (uitsluitend bij gebruik van de app)

Onze website maakt gebruik van de dienst TikTok Advertising. TikTok Advertising is een online reclameprogramma van TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB (‘TikTok’).  Door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals bijv. apparaat-id’s worden gegevens over het gebruik van onze bonprix-app (bijv. informatie over bekeken artikelen) door bonprix en TikTok Information Technologies UK Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgegeven aan TikTok Information Technologies UK Limited. Bij gebruik van de app identificeert bonprix de apparaat-id van je eindapparaat en geeft op grond hiervan de trackinggegevens door aan TikTok. Voor de verdere verwerking van je gegevens die aan TikTok Information Technologies UK Limited zijn doorgegeven, berust de volledige verantwoordelijkheid bij TikTok Information Technologies UK Limited. Deze informatie kan met behulp van andere informatie die TikTok over je heeft verzameld, bijvoorbeeld doordat je een account hebt op het sociale netwerk ‘TikTok‘, aan jou worden gerelateerd. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunnen jou op je TikTok-account advertenties voor ons aanbod op basis van je interesses worden getoond (retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door TikTok worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door TikTok worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan TikTok bijvoorbeeld uit jouw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor het aanbod van derden. TikTok kan de verzamelde informatie daarnaast in verband brengen met andere informatie die TikTok over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘TikTok‘, zodat er bij TikTok een profiel van jou kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor zover TikTok Information Technologies UK Limited jouw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat je gegevens door TikTok Information Technologies UK Limited worden doorgestuurd naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren.

Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming). Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij TikTok vind je hier. Ook kun je hier je rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door TikTok Information Technologies UK Limited als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.


Je toestemming voor het doorgeven van je gegevens aan TikTok kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Hier kun je ook je verdere cookie-instellingen bewerken.


Je mobiele eindapparaat (smartphone, tablet) beschikt over een functie waarmee je bepaalde vormen van gepersonaliseerde reclame bij het gebruik van apps in het algemeen kunt activeren of deactiveren. Gedetailleerde informatie over interventiemogelijkheden met betrekking tot tracking vind je onder punt 4.2 van dit privacy statement.


5. Gegevensverwerking in de applicatie

De bonprix-applicatie is beschikbaar via distributieplatforms die door derden worden beheerd, en die App Stores worden genoemd (Apple App Store en Google Play Store). Om de applicatie te kunnen downloaden, moet u zich mogelijk eerst registreren bij de betrokken applicatieprovider en de software van de applicatieprovider installeren. Wij hebben geen controle over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw registratie en de terbeschikkingstelling van downloads. De verantwoordelijkheid hiervoor berust uitsluitend bij de betrokken applicatieprovider. Neem indien nodig voor meer informatie rechtstreeks contact op met de betrokken applicatieprovider.

Wanneer u onze applicatie gebruikt, wordt er een verbinding met de bonprix-website tot stand gebracht. De applicatie vraagt er inhoud en diensten op, optimaliseert ze voor weergave op uw apparaat en maakt het mogelijk extra functies te gebruiken.


5.1. Applicatiemachtigingen

Om onze applicatie volledig te kunnen gebruiken, zijn bepaalde systeemmachtigingen vereist. In het begin of zelfs tijdens het gebruik van een functie zullen wij u daarom vragen om het overeenkomstige toegangsrecht te verlenen. De volgende machtigingen worden gevraagd door onze applicatie:

 • Netwerktoegang en netwerkverbindingen: Netwerktoegang is vereist omdat onze applicatie alleen in onlinemodus kan worden gebruikt.
 • Fotoapparaat: Om in de applicatie naar afbeeldingen te kunnen zoeken, moet u toegang hebben tot het fotoapparaat van uw mobiele apparaat.
 • Opslag van foto’s: U kunt uw opgeslagen foto’s ook raadplegen als u een fotobestand wilt gebruiken dat al opgeslagen is in de applicatie.
 • Geheugen van het apparaat: Bepaalde gegevens (zoals elementen die u hebt gebookmarkt) worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw apparaat.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


5.2. Pushberichten

Wanneer u onze applicatie gebruikt, kunnen wij contact met u opnemen met pushmeldingen over trends, promoties, informatie over diensten en geïndividualiseerde aanbiedingen.
Voor de ontwikkeling van ons aanbod en voor statistische doeleinden registreren wij wanneer en hoe vaak een pushbericht wordt geopend. Wij verzamelen deze gegevens gepseudonimiseerd.
U kunt zich natuurlijk op ieder ogenblik uitschrijven voor pushberichten in de instellingen van de applicatie.

De rechtsgrondslag van de verzending van pushmeldingen is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG (toestemming).


5.3. Zoeken naar afbeeldingen

Als u in onze applicatie gebruikmaakt van de afbeeldingszoekfunctie, worden uw gemaakte afbeeldingen naar onze partners verzonden om de zoekopdracht te verwerken. Zij analyseren de afbeeldingen op basis van de kenmerken van het product en zetten ze om in een bruikbare zoekopdracht. De afbeeldingsbestanden worden meteen na de analyse verwijderd. Het originele afbeeldingsbestand wordt niet opgeslagen. Het is niet mogelijk om een conclusie over uw persoon te trekken.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


5.4. Spraakbesturing

Wanneer u in onze applicatie gebruikmaakt van de spraakbesturing, worden uw geluidsopnamen naar onze partners verzonden om de zoekopdracht te verwerken. Zij analyseren de audiobestanden op basis van de kenmerken van het product en zetten ze om in een bruikbare zoekopdracht. De audiobestanden worden meteen na de analyse verwijderd. Het originele audiobestand wordt niet opgeslagen. Het is niet mogelijk om een conclusie over uw persoon te trekken.
De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


6. Marketing van sociale media en sociale plug-ins

We gebruiken verschillende sociale media om specifiek het merk en de producten van bonprix te promoten.


6.1. Social media marketing

Voor dit doel hebben we eigen bedrijfspagina’s op Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube en TikTok.

Het achterliggende promotionele doel kan worden beschouwd als gerechtvaardigd belang volgens de AVG. De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze kanalen in overeenstemming met de geldende privacy-voorschriften berust bij de betreffende aanbieders.

Meer informatie over de gegevens die worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en hoe ze verder door de betreffende aanbieder worden verwerkt en gebruikt, over de rechten die je met betrekking hiertoe hebt, en over de instelmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te lezen in het privacy statement van de betreffende aanbieder, waarnaar je hieronder een link vindt.

Op onze social-media-bedrijfspagina’s heb je bovendien de mogelijkheid om door middel van commentaren en chats direct contact met ons op te nemen en om producten aan te bevelen aan je vrienden. Daarnaast bieden we je regelmatig de mogelijkheid om mee te doen aan onze winacties. Meer informatie hierover vind je onder ‘Winacties‘.

Door vooraf uit te loggen van de pagina’s van sociale netwerken en geplaatste cookies te wissen, kun je voorkomen dat sociale netwerken informatie over je bezoek aan onze website koppelen aan je gebruikersaccount bij de betreffende sociale netwerken.

Tenzij hierna anders vermeld, is de rechtsgrond voor de verwerking in dit geval artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Voor zover hieronder niet anders wordt aangegeven, worden je gegevens en informatie door ons niet gebruikt voor andere doeleinden.

 


6.2. Sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken om onze producten en inhoud te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest of Instagram.

 


6.2.1. Facebook "Share"

Op deze website zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland. Je herkent de Facebook-plugin aan de ‘f’ op onze site.
Als je de ‘facebook-button‘ aanklikt terwijl je bent ingelogd op je Facebook-account, kun je de content van onze pagina’s linken aan je Facebook-profiel. Hierdoor kan Meta je bezoek aan onze pagina’s in verband brengen met je gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij niet worden geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Meta. Meer informatie vind je hier in het privacy statement van Facebook.

 


6.2.2 Pinterest "Pin-it

Plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest") zijn op deze website geïntegreerd. U herkent de Pinterest-plug-in aan de "Pin it"-knop op onze website.
Als u op de “Pin it”-knop van Pinterest klikt terwijl u ingelogd bent op uw Pinterest-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Pinterest-profiel koppelen. Hierdoor kan Pinterest het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van het gebruik ervan door Pinterest. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.


6.2.3. WhatsApp Share

Op deze website wordt ook een WhatsApp-knop (WhatsApp-deelknop) gebruikt. Met deze knop kunt u bonprix.be inhoud delen via de applicatie WhatsApp op uw mobiele telefoon. De knop is een hyperlink. Wanneer de knop op deze website verschijnt, worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan WhatsApp of andere derden. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, komt de WhatsApp-beheerder te weten welke inhoud wordt gedeeld, en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder van WhatsApp vindt u in de privacyverklaring van WhatsApp.


7. Bescherming van uw gegevens in de klantenaccount/MyAccount-account

 

Samenvatting:

U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount/MyAccount-account te openen op onze website. In deze klantenaccount worden uw persoonsgegevens opgeslagen (in het bijzonder uw naam, adres, bestelgegevens). Om in te loggen op de klantenaccount, moet u het e-mailadres invoeren dat u bij uw registratie hebt gebruikt, en het wachtwoord dat u hebt ingesteld. Ons wachtwoordbeleid vereist dat u een veilig wachtwoord gebruikt dat, onder andere, 8 cijfers lang moet zijn en uw naam niet mag bevatten. Wij hebben zeer strenge technische en organisatorische maatregelen genomen om uw door ons opgeslagen gegevens te beschermen. Een doeltreffende bescherming van uw gegevens is echter alleen mogelijk indien u de veiligheid van uw toegangsgegevens waarborgt, en de gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang door derden. Het gebeurt vaak dat gebruikers hetzelfde wachtwoord voor verschillende diensten gebruiken. U moet dat tot elke prijs vermijden. Bovendien kunnen derden proberen om via zogenaamde "phishing-e-mails" zonder toestemming inloggegevens en andere informatie (bijvoorbeeld kredietkaartgegevens) te verkrijgen. Controleer zeer zorgvuldig de echtheid van verzoeken om persoonsgegevens, in het bijzonder als u ze per e-mail ontvangt. We controleren voortdurend of er op ongeoorloofde wijze wordt ingelogd op klantenaccounts. Als wij vermoeden dat iemand zich op ongeoorloofde wijze toegang heeft verschaft, blokkeren wij de account van de klant. Bovendien kunnen wij u op de hoogte brengen wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in uw klantenaccount (bijvoorbeeld een wijziging in de adresgegevens of het e-mailadres), zodat u kunt nagaan of de wijziging legitiem of door een onbevoegde derde werd aangebracht.


7.1. Algemene informatie over de klantenaccount/MyAccount-account

Om u het grootst mogelijke gemak te bezorgen, bieden wij u de mogelijkheid uw persoonsgegevens permanent op te slaan in een met een wachtwoord beveiligde klantenaccount/gebruikersaccount.
Een klantenaccount aanmaken gebeurt op vrijwillige basis. Indien u echter bestellingen via onze website wilt plaatsen, is het openen van een klantenaccount verplicht met het oog op de verwerking van uw bestellingen. Als u een klantenaccount aanmaakt, is de verwerking van uw hier verzamelde gegevens voor het beheer van de klantenaccount gebaseerd op artikel 6, lid 1 b) van de AVG. Na het aanmaken van een klantenaccount is geen verdere invoer van gegevens meer nodig. Bovendien kunt u de gegevens die in uw klantenaccount over u zijn opgeslagen, te allen tijde raadplegen en wijzigen.

U hebt de mogelijkheid om op elk moment de verwijdering van uw klantenaccount te vragen. Dat betekent echter niet dat alle in de klantenaccount zichtbare gegevens worden verwijderd zodra u een bestelling bij ons hebt geplaatst. Wij moeten bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot vroegere bestellingen blijven opslaan, voor zover er garanties zijn verleend op door u gekochte goederen en die garanties nog niet zijn verstreken. Uw gegevens worden automatisch verwijderd wanneer de voor ons geldende bewaarplicht krachtens de handels- en belastingwetgeving afloopt.
De rechtsgrondslag van deze verdere gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


7.2. Bescherming van uw bonprix-klantenaccount

Om een klantenaccount aan te maken, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wachtwoord zal samen met uw e-mailadres worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw account. Ons wachtwoordbeleid vereist dat u een veilig wachtwoord gebruikt dat, onder andere, 8 cijfers lang moet zijn en uw naam niet mag bevatten. Wij hebben zeer strenge technische en organisatorische maatregelen genomen om uw door ons opgeslagen gegevens te beschermen. Een doeltreffende bescherming van uw gegevens is echter alleen mogelijk indien u de veiligheid van uw toegangsgegevens waarborgt, en de gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang door derden. Het gebeurt vaak dat gebruikers hetzelfde wachtwoord voor verschillende diensten gebruiken. U moet dat tot elke prijs vermijden. Bovendien kunnen derden proberen om via zogenaamde "phishing-e-mails" zonder toestemming inloggegevens en andere informatie (bijvoorbeeld kredietkaartgegevens) te verkrijgen. Controleer zeer zorgvuldig de echtheid van verzoeken om persoonsgegevens, in het bijzonder als u ze per e-mail ontvangt. We controleren voortdurend of er op ongeoorloofde wijze wordt ingelogd op klantenaccounts. Als wij vermoeden dat iemand zich op ongeoorloofde wijze toegang heeft verschaft, blokkeren wij de account van de klant. Bovendien kunnen wij u op de hoogte brengen wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in uw klantenaccount (bijvoorbeeld een wijziging in de adresgegevens of het e-mailadres), zodat u kunt nagaan of de wijziging rechtmatig of door een onbevoegde derde werd aangebracht. Houd er ook rekening mee dat u, zelfs nadat u onze website hebt verlaten, automatisch wordt herkend, tenzij u actief uitlogt. Om veiligheidsredenen is de toegang tot uw in de klantenaccount opgeslagen gegevens echter pas mogelijk nadat u ook uw bij ons opgeslagen wachtwoord hebt ingevoerd.
In het kader van de bescherming van uw gegevens dient u met het volgende rekening te houden:
Bescherm uw klantenaccount en uw computer, laptop of mobiele apparaat over het algemeen met veilige wachtwoorden en pincodes die alleen u kent! Zorg er ook voor dat u uitlogt na elke online aankoop op deze website.
Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden maar voor één account gebruikt! Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende providers of portalen. Controleer of het wachtwoord dat u voor deze website hebt gekozen, ook op andere websites wordt gebruikt. Als dat het geval is, adviseren wij u dringend alle wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen.
Schrijf wachtwoorden niet op een vrij toegankelijke plaats op. Zorg ervoor dat alleen u toegang hebt tot de wachtwoorden.

Hoe een veilig wachtwoord aanmaken?
Wachtwoorden moeten zo worden gekozen dat ze niet gemakkelijk kunnen worden geraden, bijvoorbeeld geen gewone woorden uit het dagelijks leven, uw eigen naam of de namen van uw naaste familieleden. Om het wachtwoord nog veiliger te maken, wordt aanbevolen om een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens te gebruiken.

Is er nog iets anders dat ik moet weten?
Als u een publiek toegankelijke computer gebruikt, dient u er altijd voor te zorgen dat u uitlogt na uw bezoek aan bonprix.br.


7.3. Waarschuwing voor valse e-mails (identiteitsdiefstal), spam en phishing

Consumenten kunnen valse e-mails ontvangen in onze naam. Deze e-mails bevatten vaak het bonprix-logo en -merk en kunnen moeilijk te onderscheiden zijn van onze echte e-mails.

Fraudeurs proberen misbruik te maken van de vertrouwensrelatie tussen ons en onze klanten, en zo gevoelige gegevens (bijvoorbeeld inloggegevens, klantgegevens, betalingsinformatie) te stelen of schadelijke software (zoals virussen of Trojaanse paarden) op uw computer of smartphone te installeren.

Bonprix maakt of verzendt deze e-mails niet, zelfs niet als onze naam als afzender wordt gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen wij helaas geen actie ondernemen tegen het verzenden van die illegale e-mails.

Hieronder sommen we enkele kenmerken op aan de hand waarvan u onze e-mails kunt herkennen:

 • Wij vragen u niet om persoonsgegevens via e-mail, noch vragen wij u om persoonsgegevens te bevestigen via een link in een e-mail.

 • U ontvangt van ons alleen bevestigingen van bestellingen en facturen voor bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst.

 • Wij sturen alleen e-mails met bijlagen als u ons daar specifiek om hebt gevraagd (bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen).

 • De e-mails die wij versturen, zouden geen spelfouten of grammaticale fouten mogen bevatten, aangezien ze altijd worden nagelezen voordat ze worden verzonden.

Hoe op de juiste manier omgaan met spam, phishing en identiteitsdiefstal:

 • Wij raden u aan om verdachte e-mails onmiddellijk te verwijderen.

 • Open nooit links of bijlagen in verdachte e-mails en geef geen persoonsgegevens door.

 • Als u toch per ongeluk op links in de e-mail hebt geklikt, dient u onmiddellijk uw bonprix-wachtwoord in de rubriek Mijn account te wijzigen. Wij raden u ook aan een viruscontrole op uw computer uit te voeren.

 • Als de e-mail ongebruikelijke of verdachte informatie over bestellingen of uw klantgegevens bevat, dient u in te loggen op Mijn Account. Daar vindt u alle bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst, en kunt u de status van de bestelling en de bijbehorende factuurnummers controleren. Voer daartoe manueel het adres bonprix.de in de adresregel van uw browser in. Zo wordt voorkomen dat u via een link in de e-mail naar frauduleuze websites wordt geleid.


Ons advies en onze service voor u: maak bij twijfel gewoon gebruik van onze gratis telefoonservice op 078/15 23 32 of stuur een e-mail naar het volgende adres: service@client-bonprix.be

 


8. Met ons contact opnemen

In de rubriek "Contact", en op bepaalde plaatsen op onze website, bieden wij u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Naast de mogelijkheid om per telefoon, post of e-mail contact met ons op te nemen, stellen wij u ook ons contactformulier en onze klantenchat ter beschikking. Alle persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt in het kader van uw contactverzoek, worden uitsluitend gebruikt om uw klantverzoek te verwerken. Verplichte gegevens, die wij nodig hebben om uw verzoek te verwerken, zijn gemarkeerd met een (*). Om uw gegevens te beschermen, verzenden wij ze uitsluitend in https-gecodeerde vorm.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) (toestemming), artikel 6, lid 1, punt b) (uitvoering van het contract), artikel 6, lid 1, punt c) (nakoming van een wettelijke verplichting) van de AVG en artikel 6, lid 1, punt f) (rechtmatig belang) van de AVG.


9. Opmerkingen/beoordelingen van klanten

Wanneer gebruikers opmerkingen/productbeoordelingen of andere bijdragen op onze website achterlaten, worden hun IP-adressen gedurende 7 of 14 dagen opgeslagen op basis van onze rechtmatige belangen die worden bepaald in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid ingeval illegale inhoud wordt achtergelaten in opmerkingen en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). Als u een opmerking, aanbeveling of beoordeling met betrekking tot producten of merken achterlaat, verwerken wij de persoonsgegevens die u vrijwillig in de opmerking of beoordeling vermeldt.

De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


10. Betalingen


10.1. Algemeen

Wij verwerken uw betalingsinformatie voor de verwerking van betalingen, bijvoorbeeld wanneer u via deze website een product en/of dienst koopt of gebruikt. Afhankelijk van de betaalwijze geven wij uw betalingsinformatie door aan derden.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling te betalen via Bancontact, bankkaart, kredietkaart, bankoverschrijving na ontvangst, rembours, Paypal.
Als u met Bancontact of een bankkaart betaalt, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze betalingsaanbieders om uw betaling te registreren en de artikelen van uw bestelling te factureren. bonprix werkt in het bijzonder samen met de bedrijven INGENICO, BNPPARIBAS, KBC BANK en BPOST BANK.
De rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens door ons is artikel 6, lid 1, punt a) (toestemming), artikel 6, lid 1, punt b) (uitvoering van het contract) en artikel 6, lid 1, punt f) (rechtmatig belang) van de AVG.


10.2. Ingenico

Als u beslist om te betalen met een kredietkaart, Bancontact of Paypal, wordt de technische verwerking uitgevoerd door Ingenico 28/32 Boulevard de Grenelle, 75015 Parijs - Frankrijk. Ingenico is een PCI DSS-gecertificeerde PSP en een toonaangevende dienstverlener voor veilige betalingstransacties. Ingenico voldoet aan de PCI-beveiligingsnorm. De overeenkomstige kredietkaartgegevens worden uitsluitend door Ingenico opgeslagen en verwerkt.


10.3. PayPal

Bij betaling via PayPal worden je betaalgegevens in het kader van de afhandeling van de betaling doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’ genoemd). PayPal behoudt zich voor de betalingswijzen creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – betaling achteraf via PayPal het recht voor om informatie in te winnen over je kredietwaardigheid. Het resultaat van de kredietwaardigheidscheck met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling gebruikt PayPal om te kunnen besluiten of je de mogelijkheid van de betreffende betalingswijze wordt geboden. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde score-waarden). Voor zover het resultaat van de kredietwaardigheidscheck score-waarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methode. Bij de berekening van de score-waarden worden er onder andere adresgegevens gebruikt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door PayPal, onder andere over de handelsinformatiebureaus waarmee PayPal zaken doet, vind je hier in het privacy statement van PayPal.

 


11. bonprix als werkgever

Als u geïnteresseerd bent in een carrièremogelijkheid bij bonprix, kun u zich over vacatures en sollicitatiemogelijkheden bij ons informeren via onze website, in de rubriek "Aanwerving". U kunt ook rechtstreeks online solliciteren door ons een e-mail te sturen. De gegevens die wij nodig hebben om uw verzoek te verwerken, zijn uw naam, voornaam, e-mail- en postadres. Alle persoonsgegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie meedeelt, worden uitsluitend gebruikt om de sollicitatieprocedure tot een goed einde te brengen, en worden, als u daarmee instemt, voor toekomstige vacatures bewaard gedurende maximaal twee jaar na ontvangst van uw sollicitatie.

De rechtsgrondslag van de verwerking van uw gegevens met betrekking tot sollicitaties is artikel 6, lid a van de AVG.


12. Doorgifte van gegevens buiten de EU

De gegevens kunnen worden verwerkt door onze dienstverleners in Marokko voor het beheer van uw oproep (toelating CNIL van 05-09-2006). Het is bijgevolg mogelijk dat uw oproepen worden ontvangen in Marokko.
De exporteur en de importeur van gegevens hebben een contract gesloten dat erop gericht is de veiligheid, de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.
Met uitzondering van de verwerking waarvoor wij u in deze privacyverklaring informeren over de mogelijkheid om gegevens door te geven aan ontvangers buiten de EU, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De doorgifte van gegevens vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.


13. Bewaringsperiodes van de gegevens

Hoe lang wij de over u verzamelde gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken. De gegevens worden bewaard tot dat doel is bereikt. Voor zover wij er op grond van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale verplichtingen) toe verplicht zijn om bepaalde categorieën gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, worden deze gegevens, nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is om het respectieve doel te bereiken, uitsluitend nog bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting. In dat geval wordt de toegang tot de gegevens geblokkeerd.

 • Gegevens in de klantenaccount: Onbeperkte opslag van basisgegevens in geval van activiteit van de klant. De account van de klant wordt na 6 jaar inactiviteit verwijderd.

 • Gegevens die worden verwerkt door de financiële dienst ter preventie van onbetaalde facturen: Bestellingen die manueel worden gecontroleerd en worden gevalideerd: 2,5 jaar

 • Bestellingen die manueel worden gecontroleerd en worden geweigerd: 4 jaar

 • Informatie over de doorgifte van gegevens aan derden voor reclamemarketingdoeleinden, met het oog op het verstrekken van informatie over de bron van de gegevens: 2 jaar.

 • Toestemmingen: Permanente opslag, zolang de toestemmingen continu worden gebruikt (bijvoorbeeld permanente verzending van nieuwsbrieven per e-mail).

 • Informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden door derden met het oog op het verstrekken van informatie: 2 jaar.

 • Event tracking-gegevens op onze servers: 2 jaar.

 • Chatlogs: 6 maanden.

 • Gegevens met het oog op de verwerking van bezwaren (reclame): Onbeperkte opslag.


14. Uw rechten als betrokken persoon

U beschikt over rechten in het kader van de door ons uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U hebt ook het recht om de door u gegeven toestemming te herroepen, en bezwaar te maken tegen een individuele verwerking van de gegevens. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, en om te vragen dat wij u bepaalde gegevens in een elektronisch standaardformaat toesturen. U hebt ook het recht om de gegevens die wij over u bewaren, te laten verwijderen. Wij wijzen u er in dit verband op dat wij om wettelijke redenen verplicht kunnen zijn om gegevens te blijven bewaren, ondanks uw recht op gegevenswissing. Bovendien hebben wij er in bepaalde omstandigheden belang bij om uw gegevens te blijven bewaren, en weegt dat belang dan zwaarder door dan uw belang om ze te laten verwijderen (bijvoorbeeld als wij nog geld van u te goed hebben).


15. Uw rechten in detail

Naast het recht om de door u gegeven toestemming te herroepen, hebt u de volgende verdere rechten indien aan de respectieve wettelijke eisen is voldaan:

 • het recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 15 AVG). U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde bewaringsperiode, de oorsprong van uw gegevens, indien ze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;

 • het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of juiste gegevens te laten aanvullen (artikel 16 van de AVG);

 • het recht om door ons opgeslagen gegevens te wissen (artikel 17 AVG), voor zover BONPRIX geen wettelijke of contractuele bewaringstermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag in acht hoeft te nemen (bijvoorbeeld als wij nog geld van u te goed hebben);

 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u het wissen ervan weigert; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u ze nodig hebt om rechten voor de rechter te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG), dat wil zeggen het recht om de geselecteerde gegevens die wij over u hebben opgeslagen, te laten overdragen in een gangbaar machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 • het recht om het lot van uw gegevens na uw overlijden te bepalen (artikel 40-1 van de Franse wet van 7 oktober 2016 voor een digitale republiek). U hebt het recht om richtlijnen te preciseren voor het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Bovendien hebt u op ieder ogenblik het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (“Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés”) op het adres:
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07


Ons merk BONPRIX en de medewerkers ervan stellen iedere dag alles in het werk om de privacy te respecteren en de persoonsgegevens te beschermen. Als u opmerkingen hebt of wij helaas niet aan uw verwachtingen hebben beantwoord, verzoeken wij u een brief of e-mail te versturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming:
bonprix - Direction Juridique
16, rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
E-mail: dpo@bpx-france.net


U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenservice. Dat kunt u doen door een brief te verzenden naar bonprix Parc de L’Innovation Immeuble « Lazaro 2 », 183 Rue de Menin 59520 Marquette-Lez-Lille of een e-mail te verzenden naar klanten@service-bonprix.be. U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen via uw klantenaccount.

 

Status : 15.03.2021