Algemene Verkoopvoorwaarden

In onze algemene verkoopvoorwaarden vindt u belangrijke informaties omtrent het bestellen en kopen bij bonprix.

Koop zonder risico

bonprix verbindt zich tot kwaliteit met een absolute garantie: u beschikt over 30 dagen om een artikel dat u niet bevalt terug te sturen. Zonder voorwaarden daaraan verbonden, kan u het artikel terugsturen voor omruiling of voor terugbetaling. Stuur het desbetreffende artikel terug in zijn originele verpakking samen met al uw instructies. Zend alles gefrankeerd naar:

Belgique
Hypermarché bonprix
6099 - CHARLEROI X

Uiteraard betalen wij uw verzendingskosten terug voor elke terugzending te wijten aan een door ons begane vergissing, en dit op basis van het geldende posttarief.

Ecologisch verantwoord voor mens & natuur

bonprix is een milieuvriendelijk bedrijf en verklaart te voldoen aan de regelgeving inzake elektrische en elektronische apparatuur (artikelen 543-172 R 543-206 R uit de milieuwetgeving).
Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen, die het milieu en de gezondheid kunnen schaden. Dit logo geeft aan dat het artikel niet in de vuilnisbak moet geworpen worden.
Geef uw gebruikte apparatuur af in het recyclage- of inzamelpunt in uw gemeente.
Om een effectieve verwerking van elektrische en elektronische, gebruikte apparatuur te garanderen, biedt bonprix u bij aankoop van dergelijke apparatuur aan om het gebruikte toestel gratis terug te nemen. We wijzen erop dat het type en het aantal toestel(len) overeen moet stemmen met uw aankoop. (Deze toestellen kan u per post terugsturen naar bonprix – 6099 CHARLEROI X). De oude apparatuur zal worden overgedragen aan een ecologische organisatie die het materiaal zal verwerken. Laten we onze planeet samen respecteren!

Niet-contractuele foto’s

De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij in geen enkel geval voor dit feit verantwoordelijk worden gesteld. Transacties tussen bonprix en zijn klanten, waarop niet gereageerd wordt binnen de 6 maanden na besteldatum, kunnen geen aanleiding geven tot om het even welke klacht.

Beschikbaarheid van de artikelen

In geval dat een besteld artikel niet beschikbaar is, kan het gebeuren dat bonprix u een vervangartikel van gelijke of superieure kwaliteit, voor dezelfde of een lagere prijs, voorstelt. Als u dit vervangartikel niet geschikt vindt, kunt u het artikel uiteraard terugsturen voor omruiling of terugbetaling. In dit geval betalen wij uw verzendingskosten terug, op basis van het geldende posttarief, bij ontvangst van het desbetreffende artikel.

Levering

De leveringstermijn voor beschikbare artikelen bedraagt 4 to 6 werkdagen (vanaf ontvangst van uw bestelling bij bonprix). bonprix zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren, kan dit echter niet garanderen. Alle bestelde artikelen zullen geleverd worden zolang de voorraad strekt. Bestellingen die geplaatst werden op de website bonprix.be kunnen enkel geleverd worden in BelgIë. Als u een factuuradres wilt opgeven in een ander land (van de Europese Unie) dan België, neem dan contact met ons op via klanten@service-bonprix.be

Grote artikelen (meubels, woontextiel of geselecteerde decoratie-artikelen) worden geleverd door bpost. Deze worden in ieder geval apart van de andere artikelen geleverd en hebben een levertijd van 15 dagen

De verzendkosten bedragen € 5 per bestelling. Dit bedrag wordt aan het totaalbedrag van uw bestelling toegevoegd. Bij een bestelling met een bestelwaarde van ten minste € 60, betaalt u geen verzendkosten.

U hebt de keuze uit deze leveringswijzen:

  • Levering bij het afhaalpunt van uw keuze (uitgezonderd grote artikelen). U kunt uw bestelling bij 550 afhaalpunten over heel België laten leveren. Aan u de keuze welk afhaalpunt u het makkelijkste vindt: dicht bij uw huis of uw werk, bij de school, bij de winkelier in uw buurt... Om het dichtstbijzijnde afhaalpunt te kennen, kunt u contact met ons opnemen op het nummer 070 / 23 23 22 (€ 0,30/min.) of surft u naar www.mondialrelay.be

  • Levering aan huis door bpost.

Retourneren

U hebt 30 dagen de tijd om ons een artikel dat niet past, terug te sturen. Dit artikel zal u worden terugbetaald. Indien u nog een openstaand bedrag hebt, zal het door uw betaalde bedrag eerst gebruikt worden om dit te verrekenen.

Hoe artikelen retourneren:

  • Vul de retourbon in (op de rechterkant van uw factuur) en geef voor elk artikel aan hoeveel artikelen u wilt retourneren in het overeenkomstige vakje.

  • Voeg de retourbon toe aan uw zending, samen met de te retourneren artikelen in de originele verpakking en in ongedragen en niet-gewassen toestand.

  • Geef de zending af bij het afhaalpunt of op het postkantoor.

  1. Voor een retour via een afhaalpunt: Het is absoluut noodzakelijk om het retouretiket op de zending te plakken. Onder het kopje "Mijn bonprix" op bonprix-fl.be kunt u het etiket afdrukken. Zonder dit etiket wordt uw retourzending bij het afhaalpunt niet aanvaard. Deze retourwijze is gratis.
  2. Voor een retourzending via bpost: Adresseer uw zending aan:

bonprix
6099 – CHARLEROI X

De frankering is voor uw rekening, volgens de geldende posttarieven.

Wanneer uw pakket werd geleverd door een transportfirma, worden de te retourneren artikelen bij u thuis afgehaald voor een vast bedrag van € 10. Om een afspraak met de transportfirma te maken, kunt u met ons contact opnemen op het nummer 078-15 23 34 (voor een oproep vanuit België geldt het lokale tarief).

De verzendkosten zijn te betalen als u een deel of het volledige pakket behoudt.

Betaling

Per overschrijving, na levering van uw bestelling *

Betaling na ontvangst is alleen geldig voor bestellingen in België tot € 250. Ben je minder dan 6 maanden klant, dan is het maximale bestelbedrag voor deze betaalwijze € 150 per bestelling, onder voorbehoud van goedkeuring door onze financiële afdeling*. (Bestellingen met een hoger totaalbedrag worden automatisch onder rembours verzonden, volgens de geldende posttarieven).

Als je kiest voor betaling na ontvangst, hoef je bij aflevering niets te betalen aan de postbode. In het postpakket vind je een overschrijvingsformulier met ons rekeningnummer BE53 7320 0589 7853 (BIC: CREGBEBB). Je hebt 10 werkdagen de tijd om de artikelen die je wilt houden te betalen. (Alleen betalingen in euro worden aanvaard).
Aan betaling na ontvangst zijn € 3,99 administratiekosten verbonden.

*Dit gebeurt in het kader van fraudepreventie en dient om het risico op wanbetaling te beperken.

Deze betalingswijze is alleen beschikbaar voor leveringen aan huis door bpost.

 

Met PayPal
Met PayPal betaalt u online, zonder uw bankgegevens door te geven. U hoeft alleen uw e-mailadres en uw wachtwoord in te vullen. Om deze betalingswijze te kunnen gebruiken, heeft u een PayPal-rekening nodig. Indien u met PayPal betaalt, zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van PayPal van kracht.

Met kredietkaart
Enkel Visa en MasterCard kredietkaarten worden aanvaard. Bij uw bestelling dient u uw kredietkaartnummer, het cryptogram (de drie laatste cijfers op de rugzijde van de creditcard) en de “geldig tot” datum te vermelden. De vereffening van uw aankoop gebeurt volgens de modaliteiten die u bent overeengekomen met de instelling die uw kaart heeft uitgegeven.

Bancontact
(alleen geldig in België)
U kunt simpelweg uw Bancontact kaartnummer ingeven en de geldigheidsdatum.

Onder rembours bij levering
U kan betalen op het ogenblik dat uw pakje aan huis wordt geleverd. Voor deze levering en betaalwijze worden de vaste verzendingskosten vermeerderd met een onder rembours taks van € 3,99. (De betaling onder rembours geldt alleen voor bestellingen onder de 350€)

Deze betalingswijze is alleen geldig voor een levering aan huis door bpost.

Aantekening m.b.t. bevestiging van uw bestelling
bonprix houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren. In geval van weigering zal bonprix, enkel op uw schriftelijk verzoek, u de reden laten weten. Onder andere, een bestelling kan niet uitgevoerd worden als een vorige aankoop nog niet vereffend werd. De verkoop wordt geldig verklaard 7 werkdagen na levering en de bijgevoegde factuur wordt als definitief beschouwd.

Niet-betaling of betaling na vervaldag
In geval van niet tijdige betaling zullen, van rechtswege en zonder in gebreke stelling, verwijlinteresten van 1,65 % per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00 verschuldigd zijn en bijgevoegd worden bij het totaal verschuldigde bedrag van de factuur van uw aankoop. Als het geval zich voordoet, zullen daarbij ook de kosten voor het opzoeken van het adres van de koper en alle verdere invorderingskosten, in het bijzonder de kosten en honoraria van het incassobureau dat we dienen in te schakelen, ten koste van de koper zijn. De hierboven vermelde clausules zijn wederzijds, volgens artikel 32, 15° van de Belgische wet van 14 juli 1991. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Moeskroen (Mouscron) bevoegd.

Persoonlijke gegevens

Als u onze documenten niet meer wenst te ontvangen, volstaat het dit te laten weten aan bonprix – PB 20010 – 7700 Moeskroen (Mouscron). Geef uw naam, adres en kantennummer op. Beschermd privéleven. Al uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik bij bonprix door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen wel aan organismen doorgegeven worden die contractueel met bonprix verbonden zijn voor commerciële prospectie. Ze geven recht op inzage en rechtzetting zoals voorzien in de wet van 8/12/92 met betrekking op de bescherming van het privéleven en de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register (Commissie ter Bescherming van het privéleven, Ministerie van Justitie, Steenweg op Waterloo, 115 – 1000 Brussel).