Welke eisen stellen jullie aan de productie van jullie artikelen?

Tell me

Zeer hoge, want alleen op die manier kunnen we bij de productie en het transport de impact op mens en milieu zo gering mogelijk houden! We doen veel om in onze keten bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke bronnen en onze CO2-uitstoot te reduceren. Samen met onze partners investeren we in innovatieve productiemethodes en proberen onze transportwegen steeds meer te optimaliseren. En omdat je bepaalde dingen beter met gebundelde krachten kunt bereiken, nemen we via de Otto Group deel aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld het Textilbündnis. 

Tell me more…

Klik op de vragen om meer te lezen over onze activiteiten op het gebied van milieu, ketenbeheer en ons lidmaatschap in het Textilbündnis.

Hoe zorgen jullie voor een verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen bij de productie van jullie kleding?Milieu

Hoe zorgen jullie voor een verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen bij de productie van jullie kleding?

Weten jullie door welke handen een T-shirt gaat voordat het zijn bestemming bereikt?Ketenbeheer

Weten jullie door welke handen een T-shirt gaat voordat het zijn bestemming bereikt?

Zijn jullie lid van het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis)?Initiatieven

Zijn jullie lid van het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis)?
Luchtopname van een cargo-dock, © shutterstock, fotograaf: AlexKol Photography