Milieu

Letten jullie eigenlijk op jullie waterverbruik?

We weten hoe kostbaar water is. Daarom hebben we ons ten doel gesteld met deze natuurlijke bron bijzonder bewust en zuinig om te gaan. Het meeste water besparen we momenteel door Cotton made in Africa, aangezien hier alleen natuurlijk irrigatie (regenwater) toegestaan is. Daardoor wordt er per kilogram katoen wel ca. 2100 liter water bespaard. Verder hebben we drie richtinggevende projecten op het gebied van water gepland.

Met een van deze drie projecten staan we momenteel aan de start: samen met partners in Vietnam hebben we een onderneming opgericht, CleanDye. Daar zal binnenkort een revolutionaire verfmethode worden toegepast: onze producten worden met CO₂ in plaats van met water geverfd. Per T-shirt besparen we dan 25 liter water en 95% van het gebruikte CO₂ wordt hergebruikt. Bovendien worden er geen chemische hulpstoffen gebruikt. Dat is dus drie keer zo goed voor het milieu.

Voor ons is niet alleen de technologie op zich revolutionair, maar ook het feit dat we voor het eerst direct invloed uitoefenen op en investeren in de productieketen. Als  vennoot van deze nieuwe fabriek kunnen we direct onze hoge eisen en normen doen gelden en in ons tempo verder ontwikkelen.

Doen jullie iets om de impact op het milieu te beperken?

Ja, dat doen we én dat moeten we ook. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De oorzaken hiervoor zijn uiteenlopend. De impact op onze hele planeet is immens.

Of het nu om de productie en het transport van onze artikelen gaat, om het beheer van onze kantoren en gebouwen of het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, op elk vlak zijn er actieve maatregelen nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Een stap in de goede richting: we hebben onze CO₂-uitstoot bij onze kantoren en ons transport tussen 2006 en 2016 met 43% verlaagd.

Hoe komen jullie producten met zo min mogelijk impact naar mij?

Per jaar versturen we in heel Europa ca. 30,5 miljoen pakketten – reden genoeg voor ons om onze verpakkingsprocessen en -materialen onder de loep te nemen en duurzamere oplossingen hiervoor te vinden. Dat staat vast op onze agenda. Onze verpakkingsdozen bestaan nu al uit FSC®-gecertificeerd karton. Momenteel evalueren we het gebruik van recyclebare verzendzakken.

We brengen echter onze pakketten niet zelf van het magazijn naar onze klanten, maar werken hier nauw samen met partners. In Duitsland bijvoorbeeld is onze belangrijkste partner Hermes, een dochterbedrijf van de Otto Group. Door het groene initiatief „WE DO“ is Hermes erin geslaagd zijn CO₂-uitstoot van 2006 tot nu met ca. 30 procent te verlagen, door efficiëntere voertuigen, geoptimaliseerde routes met GPS-technologie, het gebruik van zonnecellen en nog veel meer. Een andere mijlpaal in het MVO-beleid van Hermes is de coöperatie met Mercedes Benz Vans: tot 2020 is gepland om 1500 elektrische voertuigen te integreren in de pakketbezorging.

Maar hoe komen jullie producten in het magazijn?

Een echt milieuvriendelijke logistiek begint al daarvóór: bij het transport van onze producten uit de productielanden naar onze magazijnen. Hier ontstaan CO₂-emissies, de belangrijkste oorzaak voor de klimaatverandering. En die zijn soms hoog, soms iets lager, afhankelijk van het transportmiddel: per vliegtuig, vrachtwagen, trein of schip. Onze ambities zijn gericht op een permanent terugdringen van de CO₂-uitstoot. Door meer goederen te vervoeren via water of rails in plaats van door de lucht konden we de afgelopen jaren het grootste deel van onze CO₂-uitstoot verlagen. Momenteel transporteren we nog maar 16 procent via luchtvracht. 

CO2-reductie doorandere transportmiddelen

Hoe kunnen jullie leveranciers CO₂ besparen?

Bijvoorbeeld door CPI2 (Carbon Performance Improvement Initiative). CPI2 is een initiatief van bedrijven met als doel om ook bij hun leveranciers energie te besparen en hun impact op het milieu hierdoor te verminderen. Het initiatief is in 2012 door de Otto Group in het leven geroepen en biedt met behulp van een online-programma knowhow waarmee fabrieken hun gebruik van energie, water en chemische stoffen kunnen verbeteren. Meer dan 1500 fabrieken van de deelnemende bedrijven aan het initiatief in 37 landen maken reeds gebruik van CPI2 en profiteren van deze praktijkgerichte kennisoverdracht. Alleen al in 2016 volgden 63 voor bonprix producerende textielfabrieken de aanbevelingen op. Het online-programma wordt permanent verder ontwikkeld.  

Hoe zorgen jullie voor een verantwoord gebruik van chemische stoffen?

Bij sommige stappen in de textielproductie zijn chemische stoffen nodig, zoals bijvoorbeeld bij het verven, wassen en bedrukken. We vinden het echter belangrijk dat het gebruik van deze chemische stoffen geen impact op mens en milieu heeft. 

Daarom werken we sinds een paar jaar nauw samen met onze leveranciers om een chemisch management op te bouwen dat zich richt op alternatieve werkwijzen met minder negatieve impact. Dat gebeurt o.a. door middel van self assessments (bijv. de CPI2-module voor chemische stoffen) en scholingen over een correcte en veilige omgang met chemische stoffen, een verantwoorde afvalverwerking van alle gebruikte stoffen en niet in de laatste plaats over een gereduceerd gebruik van chemische stoffen. We controleren het eindproduct op de naleving hiervan. 

Via de Otto Group zijn we lid van het Partnership for Sustainable Textiles (Textilbündnis). Samen met de andere deelnemende bedrijven werken we eraan om schadelijke chemische stoffen uit de textielketen te verbannen of tot bepaalde grenswaarden te reduceren. Deze zijn vastgelegd in de Manufacturing Restricted Substances List (MRSL). 

Door de complexiteit van onze productieketen is dit een uitdaging die we niet van vandaag op morgen kunnen beheersen.