Onder welke omstandigheden worden jullie producten gemaakt?

Tell me

Voordelige en tegelijk eerlijke mode produceren is voor ons geen tegenstelling. Integendeel, we zien dit als must én als missie!

We willen dat elk product dat je koopt onder eerlijke arbeidsomstandigheden tot stand is gekomen. Daarom stellen we hoge eisen aan onszelf én aan onze leveranciers. Vanzelfsprekend worden daarbij internationale normen nageleefd. Deze zijn vastgelegd in de Code of Conduct (gedragscode) van de Otto Group, waar bonprix ook onder valt. Deze code is onder anderen in overeenstemming met de conventies van de International Labour Organization en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Met ons sociale programma controleren wij of de Code of Conduct wordt nageleefd en maken we ons bovendien sterk voor betere arbeidsomstandigheden.

Tell me more…

Klik op de vragen om meer te lezen over de arbeidsomstandigheden ter plaatse, over activiteiten van medewerkers en maatschappelijke betrokkenheid.

Kunnen jullie arbeidsomstandigheden ook verbeteren?Leveranciers

Kunnen jullie arbeidsomstandigheden ook verbeteren?

Zetten jullie medewerkers zich ook in voor het milieu?Medewerkers

Zetten jullie medewerkers zich ook in voor het milieu?

Zijn jullie betrokken bij maatschappelijke en sociale projecten?Maatschappij

Zijn jullie betrokken bij maatschappelijke en sociale projecten?