Compliance-meldingen

SpeakUp! Samen sterk voor compliance

bonprix bekent zich tot een integere bedrijfsvoering. Naleving van wettelijke en interne regelgeving is een fundamentele pijler van de bedrijfscultuur van bonprix.

Daartoe behoort ook het vroegtijdig tegengaan van mogelijke misstanden en het vermijden van risico’s die onze klanten, medewerkers, partners of bonprix als onderneming schade kunnen berokkenen. bonprix stelt daarom aan zijn medewerkers en aan elke externe derde een elektronisch meldsysteem ter beschikking. We willen je aanmoedigen om via dit programma (vermoedelijke) overtredingen van wettelijke of interne regelgeving direct, vertrouwelijk en indien gewenst anoniem, 24/7 en wereldwijd te melden. Hier vind je de link naar het meldportaal van de Otto Group SpeakUp!

Onze medewerkers kunnen zich natuurlijk ook tot onze bedrijfsinterne contactpersonen voor compliance wenden.

Daarnaast kan iedereen vertrouwelijk contact opnemen met de ombudspersoon van de Otto Group, die ook voor bonprix verantwoordelijk is.

Als advocaat is dhr. dr. Buchert wettelijk verplicht tot geheimhouding en mag zonder toestemming geen informatie aan derden doorgeven.

Dr. Rainer Buchert
Tel: +49 69 710 333 30 of +49 6105 921 355
E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Website: Ombudsstelle - Buchert Jakob Partner

bonprix en de hele Otto Group gaan elke melding zorgvuldig na en controleren (vermoedens van) misstanden consequent. Het maakt daarbij niet uit via welk kanaal de melding wordt gedaan. Alle informatie die binnenkomt, wordt in meerdere stappen en door aangewezen deskundigen gecontroleerd die verplicht zijn tot vertrouwelijkheid.

Melders worden daarbij vanzelfsprekend beschermd. Ook dat hoort bij onze  bedrijfscultuur. We zijn ervan overtuigd dat eerlijke en open meldingen er essentieel aan bijdragen dat we mogelijke misstanden op tijd kunnen identificeren, controleren en zo nodig kunnen tegengaan met de betreffende maatregelen.

Hartelijk dank voor je medewerking!

SpeakUp!