Ketenbeheer

Weten jullie door welke handen een T-shirt gaat op zijn reis naar ons?

Ja, we weten al het een en ander – maar dat is nog niet genoeg. Tot een T-shirt bijvoorbeeld online door jou kan worden gekocht, heeft het vaak al een lange reis achter de rug. We krijgen onze kleding, meubels en woontextiel van meer dan 400 leveranciers uit meer dan dertig landen over de hele wereld. Met onze belangrijkste partners werken we gemiddeld al ca. 10 jaar samen. Dat zorgt voor de juiste basis om samen verbeteringen door te voeren: een basis die gekenmerkt wordt door vertrouwen en wederzijds begrip. En dat is essentieel voor ons.  

We willen op de hoogte zijn van alle relevante productieomstandigheden en betrokkenen in de verschillende stappen van onze productieketen. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat onze sociale en ecologische normen in de productieketen worden nageleefd. 

In een eerste stap hebben we daarvoor een solide basis gecreëerd, namelijk door onze directe leveranciers en hun fabrieken met behulp van het sociale programma of chemische management te ondersteunen en te toetsen. In de volgende stap willen we ook dieper in de productieketen voor transparantie zorgen. Samen met onze vijf belangrijkste leveranciers willen we hun toeleveranciers transparant maken. Pas dan kunnen we de grootste risico`s op sociaal, ecologisch en economisch vlak in het begin van de keten in kaart brengen. De textielketen is echter nog steeds zeer complex. We hebben een goede start gemaakt met onze leveranciers, maar er zijn nog veel open vragen. Samen met onze partners willen we de relevante eerste schakels in de keten onder de loep nemen en een proces voor alle leveranciers ontwikkelen.

Hoe ziet zo'n reis er dan bijvoorbeeld uit?

Zo’n reis begint eigenlijk altijd in ons hoofdkantoor in Hamburg. Daar ontwerpen onze design- en inkoopteams eerst de look en style van een T-shirt. Tegelijkertijd groeit en rijpt de katoen. Na de oogst wordt de katoen bijvoorbeeld naar India vervoerd. Daar verandert de grondstof in stof: van de vezels wordt garen gesponnen, het garen wordt verwerkt tot stof en met de stof wordt wederom het T-shirt genaaid. Ons T-shirt is dan bijna op zijn eindbestemming. Het laatste deel van zijn reis legt het met vele andere producten in een containerschip af tot het in een Noord-Duitse haven aankomt en naar ons magazijn wordt getransporteerd. Maar 'echt thuis' is het T-shirt pas als het door jou wordt gedragen.

Reisroute vaneen T-shirt

/>

Kleding wordt ontworpen

Katoen wordt geteeld

Garen wordt gesponnen

T-shirt wordt genaaid

T-shirt wordt per schip vervoerd.

Waar komt het op aan bij een duurzame productie?

Dat kunnen we niet in één zin beantwoorden. Veel aspecten spelen een rol, als het om een duurzame productie van onze artikelen gaat: het gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke processen, een veilige omgang met chemische stoffen en de arbeidsomstandigheden ter plaatse, om er maar een aantal te noemen. Voor ons is het belangrijk om het samenspel tussen al deze aspecten voor ogen te houden en samen met onze partners vast te leggen hoe we voor een duurzame productie van onze artikelen kunnen zorgen. Door maatregelen als het sociale programma, het chemische management of het toepassen van nieuwe technologieën hebben we al op veel punten successen geboekt. Dat willen we graag uitbouwen en nog meer duurzame aspecten systematisch integreren. Samen met onze belangrijkste partners laten we zien hoe een voorbeeldige, duurzame productie eruit kan zien met respect voor sociale, ecologische en economische aspecten. Tenslotte profiteert iedereen - wij, onze partners en onze klanten - hiervan, want duurzaam produceren betekent vooral eerlijk, milieuvriendelijk en efficiënt produceren. Nu en in de toekomst.

Luchtopname van een containerterminal, © getty, fotograaf: Teun van den Dries